Piri Reisin haritaları piri reis dünya haritası piri reis eser
Menu

Piri Reis dünya haritası

Piri Reis’in Haritaları

Piri Reis, 16. yüzyılda yaşayan büyük bir denizci, coğrafyacı ve haritacıdır. Hala bilinmeyen birçok yönü olan bu denizci, edindiği tecrübe ve bilgileri, gezip gördüğü yerleri, yabancı kaynaklardan da istifade ederek, tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte 1513’te Kitab-ı Bahriye isimli eserinde toplamış, deniz ve karaların haritalarını çizmiştir. Kitab-ı Bahriye’de denizcilikle ilgili bütün bilgilerin toplandığı başlangıç bölümünde, genel açıklamalardan sonra Ege ve Akdeniz adaları tanıtılarak denizle ilgili bilgi ve tecrübelerin önemi vurgulanmaktadır. Bu bölümde rüzgar çeşitleri, pusula ve haritanın tanıtılmasından sonra deniz ve karaların oranları verilmektedir. Çin Denizi, Hint Okyanusu, Akdeniz ve Ege’deki rüzgarlar, Basra Körfezi, Atlas Okyanusu etraflı biçimde anlatılmakta, ayrıca denizlerde yaşayan çeşitli canlılardan ayrıntılı bir şekilde bahsedilmektedir.

Haritaların açıklamalı olarak yer aldığı bölüm ise, Çanakkale Boğazı’ndan başlayıp; Ege Denizi kıyı ve adaları, Adriyatik Denizi, Batı İtalya, Güney Fransa, Doğu İspanya, Kuzey Afrika, Filistin, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu kıyıları ile çevrelerindeki adalarla ilgili tarihî ve coğrafî bilgiler verilerek son bulur.

Topkapı Sarayı’nın düzenlenmesi esnasında Milli Müzeler Müdürü Halil Edhem Bey tarafından bulunan ve bugüne kadar hakkında çok sayıda yazı yazılmış olan haritalardan, 1513’te çizdiği ilkinde Piri Reis, Kristof Kolomb’a ait Amerika haritasından, Portekiz ve Arap haritalarından; çoğu kendi çağına ait, birçok ünlü haritadan faydalandığını belirtir. Bugün haritanın elde kalan parçasında, Avrupa ve Afrika’nın batı kıyılarıyla Atlas Okyanusu, Antil Adaları, Orta ve Güney Amerika gösterilmektedir.

Piri Reis’in 1528’de çizdiği ikinci haritasından günümüze kadar gelen parça ise, büyük bir dünya haritasının kuzeybatı köşesi olup, Atlas Okyanusu’nun kuzeyini, Kuzey ve Orta Amerika’nın yeni keşfedilmiş kıyılarını, ayrıca Grönland’dan Florida’ya uzanan kıyı şeridini ihtiva eder. Adalar ve kıyılar, son keşiflere dayalı olarak daha doğru çizilmiştir. Keşfedilmemiş yerler ise, beyaz bırakılarak çizilememiştir. İlk haritaya göre daha büyük ölçekli ve gelişmiş olan ikinci harita, teknik olarak da o dönemin en ileri ve mükemmel harita örneğidir. On yedinci yüzyılda yapılmış olan J. Schoener ve Münster’in dünya haritalarından çok daha sağlıklıdır.

Piri Reis’in çizmiş olduğu haritalarla ilgili Batıda yapılan araştırmaların ilki, 1952’de gerçekleştirildi. Amerikalı harita uzmanı Mallery tarafından yapılan bu araştırmada şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıldı: Kitab-ı Bahriye’deki Akdeniz haritasındaki teferruat doğruydu. Sanki haritayı çizen, dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. O dönem için bunun imkansız olduğunu düşünen araştırmacı, bu defa Amerikan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Bölümüne başvurdu. Haritalar burada küre geometrisine göre yapılmış son dünya haritalarıyla karşılaştırıldı ve tamamıyla doğru çıktı. Üstelik bu bilgi, sadece Akdeniz için değil, Kuzey ve Güney Amerika için de doğruydu. Bir başka deyişle, Piri Reis dünyanın yuvarlak olmasının yanında, küre şeklinde olduğunu da biliyordu. Çünkü haritalar küre geometrisine uygun olarak çizilmişti. Harita uzmanı Linehan’ın bu tespitleri, 16. yüzyılda bu doğrulukta bir dünya haritasının nasıl çizilebildiği konusunda yürütülen araştırmaları daha da sırlı hale getirdi. Çünkü, hem Amerika kıyıları, hem de Kanada’daki göl ve dağlar bütünüyle doğru çizilmişti. Bunun üzerine 1956’da Georgetown Üniversitesi Piri Reis’in haritacılığı üzerine bir açık oturum düzenledi. Toplantıya bu defa, önsözü daha önce Einstein tarafından kaleme alınmış olan “Yeryüzünün Kayan Kabuğu” adlı incelemenin yazarı Prof. Charles Hapgood ve matematikçi Richard Strachan gibi dönemin ünlü harita uzmanları da katıldı. Bu iki bilim adamı, söz konusu haritaları daha sonraki yıllarda uydularla çekilen yeryüzü resimleriyle tekrar karşılaştırınca daha şaşırtıcı bir neticeye vardılar: 16. yüzyılda çizilen haritalarla 20. yüzyıl uydu fotoğrafları birbirini tutuyordu.

Bu ölçüde uygunluk, konuyla ilgili olanları şaşırtmaya devam etmekte ve şu soruları sordurmaktadır : O dönemin imkân ve teknikleriyle bu bilgiler nasıl elde edilmiş, gözlemler nasıl gerçekleştirilmişti? Amerika’ya bizzat gitmediği tahmin edilen Piri Reis, bu bilgileri nasıl ve üstelik bu kadar doğru şekilde kağıda dökebilmişti? Bu sorular, Piri Reis’in de faydalandığını belirttiği önceki haritaların varlığını göz önünde tutarak, tarihte büyük uygarlıkların olup-olmadığını akıllara getirmiştir.

Piri Reis’in dünya haritasını yapmış olduğu dönem, Osmanlı devletinin en geniş topraklara sahip olduğu zaman dilimidir. Bu da Osmanlıların başarılarının sadece askeri güçle gerçekleşmediğini, dönemin ilim adamlarından da istifade edildiğini göstermektedir.

Bu noktada, Piri Reis’in Osmanlı’da gördüğü saygı ile, 17. yüzyıl’da İtalya’da yaşayan Galile’nin yaşadıkları karşılaştırıldığında, iki medeniyetin bilgiye ve yeniliklere bakış açılarındaki farklılık görülecektir. Galile, ay ve güneşin hareketlerini inceleyerek, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü tespit etmişti. Ancak, bu çalışmalarını ihtiva eden kitabı, kilisenin fikirleriyle ters düşünce, engizisyona çıkarılmıştı. Galile, görüşlerinin yanlış olduğunu kerhen kabul etmişti. Mahkemede, bu kabulüyle ölümden kurtulmuş; ama, engizisyon gözetiminde evinde yaşamasına izin verilmişti. Batıda durum böyle iken, yüz yıl önce Osmanlılar’da Piri Reis, doğru olarak çizdiği dünya haritasını, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim etmiş ve mükafatlandırılmıştı.
7 Comments
  1. 59874 Cevapla
  2. Mustafa Özkılıç Cevapla
  3. Eda Özcan Cevapla
  4. Aslan Kılıç Cevapla
  5. Barış Imbat Cevapla
  6. Doğukan Balci Cevapla
  7. Fatma Gerim Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.