Menu

Paranın önemi

Parayı faydalı, ekonomik bir mal olarak tanımlamak mümkündür. Para sahibi olmak istenir ve ihtiyaçları karşılar. Ekonomik malların sınıflandırılmasında paranın ayrı bir yeri vardır. Para bir değişim malı olup, tüketim malı değildir. Tüketim malı, sonuçta bir ihtiyacın giderilmesinin sağlanmasıdır. Buna mukabil para, tüketim içinde sürekli olarak kalmaktadır.

Ekonomik olarak para

W. Röpke’nin söylediğine göre, eğer mallar fiziki doyum sağlıyorlarsa ölümlüdürler, para ise ölümsüzdür. Para, fiziki bir doyum sağlamaz, ancak dolaşıma değin tatmine hizmet etmektedir. Diğer yandan para, bir üretim malı da değildir. Tüketim mallarının ortaya çıkmasına neden olan fiziki değişimi gerçekleştirmeye kabiliyeti yoktur. Paranın daha ziyade özel bir faydası bulunmaktadır. Bu fayda, fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu fonksiyonlarından faydalanılarak yapılacak olan tanımlar daha aydınlatıcı olacaktır.

Günümüz modern ekonomileri, tamamen parasal ekonomilerdir. Para, modern ekonomilerde değişik şekillerde görülmektedir. Geri kalmış ekonomilerde parasal sektör yanında, üretim, bölüşüm, mal değişimi ve hizmetlerin paraya başvurulmadan yapıldığı sektörler bulunmaktadır. Bu her iki sektörün de varlığı, bu tip ekonomilerin başlıca özelliklerimdendir. Gelişmiş olan ekonomilerde, paranın kullanılmadığı durumlar da bulunur. Mesela, aile içinde mal ve hizmet değişimleri, para olmadan hatta en küçük hesap ünitesine başvurulmadan yapılmaktadır. Paranın ekonomiye girişi, birbirini izleyen iki sorun ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle, teorik sorunlar söz konusu olmaktadır. Şayet para ekonomik olaylara karışırsa, üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim gibi ekonomik olaylar parasal çerçevede gerçekleşirse, acaba olaylar paranın hiç olmadığı ekonomilerdeki gibi mi cereyan eder? Paranın tanımı asli fonksiyonu olan değişim fonksiyonuna dayanılarak yapılabilir. O halde, para için herkesin kabul ettiği bir değişim aracıdır diyebiliriz.

İnsan hayatındaki yeri

Sosyolojik açıdan bakacak olursak, günümüzde insanların çoğu parasıyla sevgi ve saygınlık görmekte, istediği insanın ilgisini çekmeyi başarmakta, hayatını dilediğince sürdürebilme özgürlüğüne sahip olmaktadır. Sonuç olarak, paranın insan hayatındaki önemi ve etkileri saymakla bitmeyecek kadar çok. Keşke herkes gönlünce istediği kadar paraya sahip olsa, ya da paranın insan hayatındaki değeri ve önemi bu kadar fazla olmasa, sevilmese…

Son 50 Yorum
  1. Hiiiii
  2. Anonim
  3. verrrromi

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.