Menu

Paleontoloji nedir

pal baş

Dünya üzerindeki milyonlarca yıl önceki hayatı inceleyen taş ve fosil bilime verilen isim paleontolojidir. Değişik jeolojik zamanlarda dünya üzerinde yaşayan canlılar toprak altında kalmışlar ve fosilleşmişlerdir. Paleontoloji bu fosilleri inceleyerek, o devirleri ortaya çıkarmaktadır.

paleont1

Paleontoloji, jeoloji, biyoloji, coğrafya, kilmatoloji ile yakından ilgilidir. Paleontolog  bu bilimlerin hepsi hakkında fikir ve bilgi sahibi olmalıdır. Fosiller üzerinde ki yaşanan yılları, geçirdikleri evrimleri, yaşam ortamlarını incelemektedir. Leonardo da Vinci tarihteki ilk paleontologdur. Mısırdan gelen kireç taşı örneklerini incelemiş ve kapsamlı notlar almıştır.

pale2

Paleontoloji iki dala ayrılır. Makro ve mikropaleontoloji olarak. Mikro olan paleontoloji, mikroskop ile incelenen bir daldır. Mikro grupta, jeologlar ile birlikte çalışılır. Makro’da ise, büyük fosiller incelenir.

pal3

Bugün hayvan ve bitkilerin fosillerinden tarih boyunca geçirdiğimiz evrimde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle paleontoloji önemli bir bilim dalıdır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.