Menu

Ölçme nedir

Belirli bir çalışma veya öğrenci grubuna, yeteneklerinin ve bilgilerinin test edilmesine ölçme denilmektedir. Ölçmeden elde edilen bilgilerin yorumlanmasına değerlendirme denilir. Öğretme ve öğrenme sürecinde yapılan ölçmelerin tamamı genel ölçme, öğrencinin ne öğrendiğini belirleyen öğrenme sonunda yapılan ölçmeye özetleyici ölçme denilmektedir.

Ölçme nedir ve nasıl uygulanır?

Güvenilir ölçmeler, grup halinde problem çözme, sözlüler, performanslar ve öğrencilerin hazırladığı çalışma dosyaları olabilir. Ölçme yapılırken öğrencilere, problemin farklı şekillerde çözümünü bulmayı sağlayan, düşünme gerektiren sorular sorulmalıdır. Böylece, kriterler ve bilgi tam olarak anlaşılacaktır. Ölçme notlandırılırken, öğrencinin zayıf yanlarından başka güçlü olduğu kısımlar da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Gözlemler

Sık bir şekilde gözlem yapmak ve kaydetmek gereklidir. Öğrenci dosyaları oluşturulur; öğrencinin yaptığı etkinlikler yaptığı işin zamanı ve kalitesinden oluşmalıdır.

Performans ölçmek

Aktif bir ölçme türüdür. Anlama, kavrama, yetenekler test edilmelidir. Öncelikle bir uyarım yapılır daha sonra öğrenciden yorum, açıklama ve sezgisel etkinlikler beklenir.

Açık uçlu etkinlikler

Öğrenciye sunulan uyarıcıya verilmesi gereken orjinal tepkilerin gözlemlenmesidir. Genelde yanıt kısa, çizimlidir. Kavram haritası; kavramlar hakkındaki algıları ve fikirler arasında kurdukları bağlantıları gösterir. Fikirler ile bağlantı kurup kurmaması incelenmektedir. Bütün ölçmeler çizelgeler, bütünsel notlandırma ve analitik notlandırma ile değerlendirilir.

Çizelgeler

Sınavların, dosyaların ve performansların notlandırmak için önceden hazırlanmış çizelgelerdir. Bütünsel notlandırma; 4-6 puan derecesindeki bir tek sayı verilerek oluşturulur.

Analitik notlandırma

Farklı yönlere farklı notlar verilerek yapılır. Bütünsel nota göre daha gerçekçidir. Öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu noktalar karşılaştırılır.

Ölçme basit bir işlem değildir. Ölçmeye başlamadan önce neyi, nesini, ne ile, kim, ne kadar ölçmelidir soruları planlanmalıdır. Ölçülecek olan varlık, ölçeceğiniz varlığı veya niteliği doğru olarak ölçebilen bir araç, sonucun sayı ile anlatılması gerekmektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.