Nümeroloji nedir
Menu

Nümeroloji nedir

nümeroloji nedir

Nümeroloji’nin anlamı sayı bilimidir ve temelleri İyonyalı bir filozof ve matematikçi olan Pisagor’a dayanmaktadır. Devrinin en önemli düşünür ve araştırmacılarından olan Pisagor, bir yandan Milet doğa felsefesini, diğer yandan da Orphik gizli öğretilerinin etkisi ile yarı dini, yarı felsefi bir öğretiler bütünü oluşturmuş ve gizli bir inanç sistemi kurmuştur.

Pisagor’un öğretisine göre, her şey sayıdır ya da sayılar her şeydir. Evren de uyumdur. Pisagor açısından her şey sayılardan meydana gelmiştir ve bu şekilde de birçok bilinmeyeni sayılar aracılığı ile çözebilirdiniz. Bu felsefi görüşün bir dalı olarak nümeroloji, temelde her şeyin sayılarla alakalı olduğunu, hiçbir şeyin rastlantısal olmadığını aksine çok büyük bir düzenin hakim olduğunu belirtmektedir. Bu konuda yalnızca eski Yunan değil, eski Mısır, İslamiyet öncesinde ve sonrasında Araplar da ilgisiz kalmamışlar, sayılar ile ilgili pek çok çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Nümeroloji’de her sayının sembolik bir karşılığı bulunmaktadır. Sayıların insanlar üzerindeki etkilerini ve insanın kendi bilinmezliklerini belirlemede, hem diğer oklit ve ezoterik yollar hem de sayı bilimi olan nümeroloji’ye başvurulmuştur. İnsanın kendisi ile ilgili doğum tarihi ve isim gibi her şeyi sayı hesabına vurarak harita çıkarması, bunu da yorumlaması zor olsa da bütün sayıların bir anlamı ve gücü bulunmaktadır. Buna göre;

1 (bir): 1 sayısı her şeyin temelini temsil eder ve başlangıcın sembolüdür. Başka bir sayıya bölünmez ve alfabenin ilk harfidir. Merkür gezgeni ile simgelenen 1, insan bedeninde kök enerjiyi ve bağlılığı sembolize etmektedir.

2 (iki): İyi-kötü, sıcak-soğuk, erlik-dişilik, güzel-çirkin gibi yetenek ve dualiteyi yani beşeri ikilikleri temsi etmektedir. Bu ikilikler insanın bakış açısına göredir. Ayrıca zamandaki değişkenlik ve geçişleri de temsil etmektedir.

3 (üç): Kutsal üçlemenin sembolüdür. Bazı inanç sistemlerinde ve kültürlerinde üçleme denilen trinite’ye rastlanır. İnsanın kendiyle alakalı “ruh-beden-zihin” dengesi ve “baba-oğul-kutsal ruh” ritüeli de bunun altında düşünülebilir. Başlangıcı temsil eden 1, ikiliği temsil eden 2’nin toplamı yani birleşmesi de 3 sayısını vermektedir.

4 (dört): Temel maddelerin ve dengenin sembolüdür. Hava, toprak, ateş ve su yani dört temel elementi sembolize etmektedir. Geometrideki dörtgen ve kare şekli de bu sayı ile temsil edilmektedir.

5 (beş): Beş kenarlı Pentagram’ın sembolüdür. Bununla birlikte bu yıldız sembolü kollarını açan bir insan olarak da bir simge olmuştur. Ayrıca, dört elemente hükmeden bilinç ile de tanımlanmaktadır.

nümeroloji

6 (altı): Diğer adı Süleyman’ın mührü olarak bilinen Davut yıldızında aşağısı yukarıya, yukarısı aşağıya benzer. Aşağısını temsil eden madde alemini, yukarısını temsil eden ruhsal alemin ilişkisini sembolize etmektedir. Zıtlıkların dengesini barındırmakta olup, aynı zamanda da kadın ve erkeğin birleşmesiyle de ilişkilendirilmektedir.

7 (yedi): Piramit’in sembolü olan 7, aynı zamanda madde ve şeklin fikirsel manasını da barındırmaktadır. Ruh ve maddenin buluşması da 7 sayısı ile simgeleşmiştir. Bir haftada yedi günün olması ve dünyanın yedi günde yaratılması nedeniyle de bütün ezoterik bilgilerde kutsal kabul edilmektedir.

8 (sekiz): Yatay konuma getirildiğinde sonsuzluğu sembolize etmektedir. Maddi kazanç anlamına gelir ve çift kare ile de ifade edilmektedir. Bununla birlikte sonsuz döngüleri de bu şekilden çıkarmak mümkündür.

9 (dokuz): Sayıların en büyüğü olup başarının da en büyüğüdür. Çok yönlülük ve kontrol faktörünün yanı sıra, dualitenin birleşimini de sembolize etmektedir.

Nümeroloji ya da sayı biliminin temellerini birkaç cümle ile anlatmak ya da açıklayabilmek mümkün değildir. Sayıların dilini çözmek ve öğrenmek için ilk önce alfabesini bilmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de çok uzun soluklu araştırmalar ve çok yönlü çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.