Menu

Nodüler Guatr hakkında her şey

nodüler guatr

Tiroid bezi içinde oluşan yumrulara nodül denilir. genelde bunlar dokuların bir araya gelip büyümesi ile oluşur. Bazen ceviz büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Nodüller ile birlikte tiroid bezi de büyür. Bu hastalığa nodüler guatr denilir. Nodüler guatrda önemli olan şey, nodülde kanser olup olmadığıdır.

Sıcak ve soğuk nodül nedir?

Sintigrafi tahlili ile ortaya çıkabilen sıcak ve soğuk nodül, radyoizotop madde ile çekilir. Damardan verilen bu ilaç ile ilaç eğer nodülün içine girerse siyah renk halini alır bu nodüle, sıcak nodül, ilacı çekmeyene ise soğuk nodül denilir. Soğuk nodüller, kanser açısından daha tehlikelidir. Fakat, sıcak nodüllerde de kanser görülür. Bu durumda yapılan biyopsi ile kesin tanı koyulur.

Kistik nodül veya solit nodül nedir?

İçinde sıvı birikmesi olan nodüllere kistik nodül denilir. İçinde sıvı olmayan sert nodüllere solit nodül denilir. Bu durum genelde tiroid ultrasonu ile anlaşılır.

Tek nodül veya çoklu nodül nedir?

Trioid bezinde bazen bir bazen de birden fazla nodül olabilir. Tek nodüle tekli çok nodüllere çoklu denilir.

nodüller

Nodüllerde kanser oluşma sıklığı nedir?

Sıklıkla tek veya birden fazla nodül tiroid bezinde oluşur. Troid bezinde tek veya çoklu nodül olanlarda kanser oluşma oranı %5 kadardır. Sıcak nodüllerde kanser oranı az, soğuklarda ise kanser oranı yüksektir.

Nodülü olan hastalarda, yemek yeme zorluğu, ses kalınlaşması veya nefes alma sorunları kanser şüphesini arttırır. Erkeklerde kanser kadınlara göre daha fazladır. Nodüler guatrı olan bir hastada, lenf bezlerinin şişmesi, nodülün sert olması, hareket etmemesi, hızlı büyümesi kanser riskini arttırır. Troid nodülü biyopsi ile karar verilen bir durumdur. Fazla nodülü olan hastalarda tüm nodüllere biyopsi uygulanır. Kanser olup olmadığı bu şekilde ortaya kesin olarak çıkar.

Nodüler guatrlı hastaların tahlilleri nelerdir?

T3, T4 ve TSH hormonları, anti-TPO ve anti-Tiroglobulin antikoru, kalsitonin hormonu, tiroid sintigrafisi ve trioid ultrasonu yapılır. Kanda kalsitonin hormon düzeyine bakmak, kanser şüphesi açısındandır.

İyi huylu nodül gidişatı nasıldır?

Çok yavaş büyür, 1 yıl içinde nodüllerin %20’si büyür, kendiliğinden küçülmeler oluşur.

Nodüller genelde iyi ya da kötü huylu olarak oluştuklarından bir nodül sonradan kansere dönüşmez.

Hangi nodüller ameliyat edilir?

Biyopside kanser çıkan ve kanser şüphesi olanlar,

Levotiroksin ilacı kullanıldığı halde büyümeye devam eden nodüller,

4 cm.’den büyük kistik nodüller,

İğne ile içinden sıvı alınan fakat tekrar sıvı biriktiren nodüller,

Yemek borusuna ve nefes tellerine baskı yapan nodüller,

Graves hastalığı ile birlikte nodül varsa alınır,

Nodülün göğüs kafesine doğru yayıldığı hallerde kesinlikle ameliyat yapılır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.