Menu

Nermi Uygur biyografi

1925 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nermi Uygur, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmiş ve Köln Üniversitesinden mezun olmuştur. Profesör Nermi Uygur, 1950 yılında İstanbul üniversitesinde asistan olarak görev yapmaya başlamıştır.

Nermi Uygur’un hayatı

1952 yılında doktor olan Nermi Uygur, Almanya, Fransa ve Belçika’ya görevli olarak gitmiştir. Bisikletle bu ülkeleri dolaşırken, fenomenoloji üzerine araştırmalar yapmıştır.  Türkiye dönüşünde doçent olmuştur.  Nermi Uygur, edebiyata yönelmiş ve Dilin Gücü adlı kitabı ile felsefe ve kültürü sorgulamıştır. 1960’lardan itibaren yazıları yurt dışında yayınlanmaya başlamış ve ünü yayılmıştır. 1966 yılında Almanya, 1970 yılında Fransa ve İngiltere’de belirli üniversitelerde çalışmıştır. 1979-81 yıllarında Almanya Wuppertal üniversitesinde Mantık, Dil, Sanat, Kültür felsefesi ağırlıklı dersler vermiştir. 1992 yılındaki emekliliğinin ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Felsefe tarihi dersleri vermeye başlamıştır. Dünya yazarlar Birliği, Türk Dil Kurumu ve Türk Fizik Derneklerine üyelikleri bulunmaktadır. Türkiye felsefe anlayışının öncülerindendir. Eserleri, Türkçe dışında, almanca, İngilizce ve Fransızcaya çevrilmiştir.

Prof. Mermi Uygur’un eserleri

Edmund Huserl’de Başkasının Ben’i Sorun’u, Dilin Gücü, felsefenin Çağrısı, Dünya Görüşü, İnsan Açısından Edebiyat, Güneşle, 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları, Kuram-eylem Bağlamında Çözümleyici bir Felsefe Denemesi, Dil Yönünden Fizik Felsefesi, Philosophie der Türkischen Sparche, Yaşama Felsefesi-Denemeler, Kültür Kuramı, Bunalımdan yaşama Kültürü-Denemeler. Çağdaş Ortamda Teknik, İçi Dışıyla Batının Kültür Mirası Bir Deneme. Tadı Damağımda; Bir Okur Yazarın Kitap Okuma Serüvenleri, başka Sevgisi, Salkımlar, Dipten Gelen, Denemeli- Denemesiz, Çevirileri: Tarihte Gelişme ve Krizler, Ahlak Denilen Bilmece.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.