Nasıl iyi anne olunur
Menu

Nasıl iyi anne olunur

anne

Annelik, doğuştan ve içgüdüsel bir davranışlar şeklidir. Bu sonradan öğrenilebilir bir süreç değildir. Kadınlar, erkeklere göre daha duygusal ve anaçtırlar. Bu nedenle, çocuklarına bağlanırlar ve onlar için ellerinden geleni yaparlar. Fakat, annelik duygusu her kültürde farklı şekillenir. Kültürel mirasımız, annelik duygusunu şekillendirir.

anne olmak

Türk kültüründe annelerden fedakarlıklar beklenir. Anne, çocuğunun tüm gelişiminde hayatından vazgeçerek onunla ilgilenir. Oysa bu tamamen yanlıştır. Çünkü, bu şekilde çocuğu uğruna hayatından vazgeçen kadınlarımız oluşurken, üzerine çok düşülmüş kişiliği oturmamış çocuklar sosyal hayatımıza katılır. Üzerine çok düşülen ve her istediği krallar gibi yapılan çocukların kişiliklerinde sorunlar oluşması gayet doğaldır. Çocuk, kendi ayakları üzerinde durmalı ve kişiliği tam oturmalıdır. İşte bu nedenle, çocukları bir birey olarak kabul etmek onlara hayatta olan iyi ve kötülere karşı danışman olmak en önemli annelik görevidir.

Doğru ve yanlışlarını kendisi bulabilen çocuklar hayatta çok daha başarılı birer birey olmaktadır. Bunun için, çocukların hata yapmasına izin vermek ve o hatanın sonuçlarına katlanmayı öğretmek gerekir. İşte bu nedenle, iyi bir anne çocuğuna çok müdahale etmemelidir. Çok müdahale edilen çocuklar hata yapmazlar. Çünkü, hata yapmalarına anneleri engel olarak onları koruduklarını zannederler. Oysa, çocuk hayatta karşılaştığı ilk sorun da psikolojik olarak çöker ve kendini kurtaramaz. Bunun öğrenilmesi için, düşmek, yanlış yapmak ve sonuçlarına katlanmayı öğrenmek gerekir.

Annelikte en önemli olan konu, kültürel annelikten uzaklaşarak bilinçli anne olmayı öğrenmektir. Bilinçli olan anneler çocuğu ile birlikte yaşamayı başaran annelerdir. Kültürel anneler ise çocuğu doğduğu andan itibaren onun için yaşayan annelerdir. Bilinçli anneler, çocuğun kişiliğinin oturması için arkadaşlarını seçmeyen, kendi yemeğini yemesine izin veren, tek başına banyo yapan ve derslerini kendi çalışan çocuklar sahibidir. Böylece çocuk, kişiliğini kendisi oturtur ve yaptığı hatalarla yüzleşmeyi öğrenir.

Ailenin çocuk üzerinde çok etkisi vardır. En önemli etki, eğitim hayatında gelir. Bir çocuk, aile bireylerinin eğitimine göre eğitimine karar verir. Örneğin, okumamış ve cahil kadınların çocukları eğitimden daha uzak olurlar. Çünkü, çocuk aile bireylerinin davranışlarını kopyalayarak büyür. Bu nedenle, çocuğu eğitim hayatına yöneltmek çok önemlidir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.