Mitoloji nedir
Menu

Mitoloji nedir

baş

Bir toplumun ya da kültürün yaradılışı ve savaşları, yaşam şekli ile ilgili efsanelerinin tamamına mitoloji denilmektedir. Mitoloji, efsanelerin dilden dile anlatımı ile oluşmuştur.

mitoloji1

Mitolojilerde, genellikle doğa üstü varlıklar anlatılır. O dönemlerde yaşayan insanların belirli doğa olaylarını bilmemesi ve tesadüfen gelişen olayları doğa üstü varlıklara bağlaması nedeniyle mitoloji doğmuştur. Efsaneler yazılarak bugüne kadar gelmiştir. Bir doğruluk taşımazlar fakat incelendiklerinde o dönem ki yaşam şeklini ve inanışları ortaya çıkarırlar.

mito2

Mitolojileri inceleyen bilim adamları ve tarihçiler genelde kendi içlerinde farklı düşünürler. Kimileri bunların yaşanan ve unutulan gerçek olaylar olduğunu savunurken kimileri, hayal gücü ile ortaya çıktığını savunur. Tarihte, bazı dini liderlerin ve siyasetçilerin toplumu kontrol altına almak için mitolojiyi kullandığı da yaygın bir inançtır.

mito3

Mitoloji sayesinde, eski kültürlerin sosyal ilişkilerini, dini durumlarını ve yaşam şekillerini çözmekteyiz. Çeşitli efsaneler, destanlar ve kahramanlık öyküleri yaşam hakkında şifreler barındırır. Genel olarak uzmanlar mitolojiyi, doğa olaylarını veya insanları hayal gücü ekleyerek anlatmak olarak kabul ederler.

mito4

 

Mitoloji içinde en güzel olan Yunan mitolojisi  (klasik  mitoloji) biraz incelendiğinde bütün hikayeler, Anadolu’da geçmektedir. Anadolu’da geçmeyenler Anadolu ile ilintilidir. Bu nedenle dünyada Anadolu mitolojinin kaynağı olarak kabul edilir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.