Menu

Mıknatıs nedir

Mıknatısın tanımı

Manyetik alana sahip olan maddeye mıknatıs denmektedir. Mıknatıslar, bazı metalleri kendine çekmektedir, bunun sebebi manyetik kutup özelliğidir. Doğada bulunan her maddenin bir çekilme özelliği vardır. Doğada doğal olan mıknatıslar olduğu gibi, mıknatıs özelliği sonradan kazandırılmış olan elektromıknatıslar da vardır.

Mıknatıs ve özellikleri

Mıknatısı bularak pusulayı ilk kez yapanlar Araplardır. Fakat tarih, Çinlilerin mıknatısı bulduğunu söylemektedir. Ünlü filozof ve bilim adamı Tales, manyetizma konusunda en ciddi araştırmaları yapan kişidir. Hatta yapılan araştırmalarda, dünyanın küresel bir mıknatıs olduğu ortaya çıkmıştır. Elimizdeki bir pusula, doğal olarak yerkürenin manyetik kutbunu işaret etmektedir. Mıknatıs kutuplarını belirlemek için kuzey ve güney yönlerini kullanır. Yerküreyi mıknatıs olarak düşünürsek, Kuzey kutbu tarafındaki manyetik kutup güney, güney kutbu tarafındaki manyetik kutup ise kuzey olur.  Bu tersliği özellikle vurgulamak lazımdır. Kendi haline bırakılan bir mıknatıs kuzey ve güney yönünü bulacaktır.  Kuzey kutbunu gösteren taraf, pozitif kutup, Güney kutbunu gösteren taraf ise Negatif kutup olarak adlandırılır. Zıt kutuplar birbirini çekerken, aynı kutuplar itme eğilimi içindedir. Kutup dediğimiz kısımlar, atomların dizilimi açısından manyetik alanın en güçlü olduğu noktalardır. Bilimsel açıdan manyetit denilen, fakat bizim mıknatıs dediğimiz doğal mıknatıs, kristal yapıya sahip olan bir demir cevheridir. Doğada nikel, kobalt gibi madenler ise mıknatıs haline getirilebilmektedir. Bütün elementler ve maddeler proton, nötron ve elktron gibi parçalardan oluşmaktadır.  Bunlar, en basit olarak kendi kendilerine dönerler ve bu dönme manyetik bir alan yaratır. Hemen hemen her maddenin bu dönüşü vardır. Bu nedenle, farklı bir manyetik alana sahiptir. Farklı manyetik alana sahip olmanın nedeni, parçacıkların farklı şekillerde dizilişidir. Mıknatıslarda bu dizilim en yüksek çekimi oluşturacak şekildedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.