Mehmet Akif Ersoy hayatı
Menu

Mehmet Akif Ersoy hayatı

Mehmet Akif Ersoy, 1873’de İstanbul’da doğmuş ve 27 Aralık 1936 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Bir medrese hocasının oğludur. Oğluna Rağıyf adını vermiştir ama çevresi onu Akif olarak çağırmıştır. Babası Arnavut, Annesi ise Buhara’lıdır.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı

Arapça ve İslami bilgiler konusunda babası tarafından yetiştirilmiştir. İran Edebiyatına olan ilgisi için özel dersler almıştır. Lisede okurken Arapça, Farsça, Fransızca bilgisini tamamlamıştır. Gene lisede şiir ile ilgilenmeye başlamıştır. Evlerinin yanması ve babasının vefatından sonra, mezunları memur olan bir yüksek okulu seçmek zorunda kalmıştır. 1889 yılında Mülkiye baytar mektebine girmiş ve 1893 yılında birincilikle mezun olmuştur. Daha sonra tarım Bakanlığı’na girerek yaklaşık 20 yıl veteriner olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında, Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da dolaşmış, köylülerle yakın ilişkiler içine girmiştir. İlk şiirleri resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bundan sonraki 10 yıl boyunca hiçbir şey yayınlamamıştır. 1908 yılında 2. Meşrutiyet’in ilanıyla, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşat dergilerinde sürekli yazılar yazmıştır. Şiirler ve çağdaş Mısırlı İslam yazarlarından çeviriler yapmıştır. 1913 yılında, devlet memurluğundan istifa etti. Edebiyat dersleri vermeye başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılmış, fakat sadece olumlu bulduğu emirlere uymaya başlamıştır. 1. Dünya savaşı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından gizli görevli olarak Berlin’e gönderilmiştir. Bu görevin ana amacı, Almanlar tarafından esir düşmüş olan Müslümanlar hakkında bilgi toplamaktır. Savaşın son yıllarında ise Lübnan’a gitmiştir. Dönüşünde Dar-ül Hıkmetül İslamiye adlı kuruluşun baş katibi olmuştur. Savaş sonrası Anadolu’da başlayan hareketi desteklemek için, Balıkesir’de bir konuşma yapmıştır. Bunun üzerine 1920 yılında görevinden alınmıştır.

Mehmet Akif Ersoy hakkında

Mehmet Akif, geleneksel edebiyat olduğu kadar, Batı kültürünün değerleri ile etkileşim sağlayan bir edebiyatı kabul eder. Her edebiyatın kendi ülkesinde canlılık kazanacağına inanır. Gerçek ile uyum içinde olan her şeyi kabul eder.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.