Matematik dersinde başarısızlık nedenleri ve önlemler
Menu

Matematik dersinde başarısızlık nedenleri ve önlemler

matematik dersi başarısı için

Matematik, hepimizin öğrencilik döneminde ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir derstir. Bütün öğrenciler matematik dersini anlamadıklarını söylerler. Matematik dersinin zor olduğu ve öğrenilemediği konusu hemen hemen hepimizin beynine kazındığından bu derste başarılı olabilecekler bile başarısız olabilmektedir. Peki, matematik dersinde olan bu başarısızlığın nedenleri nelerdir? Ne yapılmalıdır?

matematik neden zordur

Matematik dersinde oluşan başarısızlığın nedenleri nelerdir?

Matematik dersini çoğu öğrenci zor olarak kabul ettiğinden anlamak için çalışmaz sadece not almak için çalışır.

Matematiği nasılsa öğrenemeyeceğim diye öğrenmeme korkusu ve önyargı taşırlar,

Psikolojik olarak matematiğin yapılamayacağı düşüncesi,

Dersin temeli öğretmen tarafından yeterli olarak anlatılamaz veya öğretmene olan sevgisizlik,

Öğretmen ve öğrenci arasında oluşan kopukluklar matematik dersinde başarısızlığa neden olur.

Matematik dersinde başarılı olmak için yapılacaklar

Matematikte konular en sade şekilde anlatılmalıdır,

Öğretmen anlattığı konuyu çok iyi bilmelidir,

Yavaş öğrenen çocuklara sabır ve zaman tanınmalıdır,

Çocukların gruplar halinde çalışması teşvik edilmelidir,

Öğrencinin derse olan gayreti ödüllendirilmelidir,

Öğrencinin çözümü bulması değil, nasıl çözdüğüne bakılmalıdır,

Ders, sıkıcı bir şekilde anlatılırsa çocuklar sıkılıp, ilgiyi kaybedeceklerinden ders eğlenceli hale gelmelidir,

Öğrenciye matematiği nasıl anlayacağı konusunda bilgi verilmelidir,

Öğrencinin yazarak, çizerek, yorumlayarak bu dersi çalışabileceği gösterilmelidir,

Matematiğin kullanılabildiği alanlar öğrenciye aktarılmalıdır,

Öğrencinin seviyesi tespit edilip öğrenme metodu gerekirse değiştirilmelidir.

Tüm bu yukarıda saydığımız öğrenme metodu aslında aktif eğitim olarak bilinmektedir.

Aktif eğitim nedir?

Aktif eğitim ders alan çocukların fikren eğitime katılması ile oluşur. Çoğunlukla öğrenci beynini kullanır, fikirlerini ortaya döker, problemleri çözer, destekleyici ve çekici bir eğitim sistemine girer. Katılımcı öğrenciler ile yapılan aktif eğitim sıkmadan çocukların kolayca öğrenmesini sağlar. Hatta beyin fırtınaları sıklıkla yapılabilir. Aktif eğitimin hayata geçmesi için, öğrenciler çeşitli gruplara ayrılabilir. Her bir öğrenciye projeler verilebilir. Bu projeler sunuma geldiğinde soru ve cevaplar ve beyin fırtınaları yapılır. Tüm bu etkinlikler öğretmen tarafından desteklenmeli ve konular kavramlar öğrencilere verilmelidir. Bu sayede öğrenci araştırma, geliştirme ve düşüncelerini sunma imkanına sahip olur. Matematik dersini sever ve çaba gösterir. Ülkemizde bu tarz sistemin uygulanması ile matematik dersi sevilir ve başarıda beraberinde gelir. Bu nedenle özellikle öğretmenlere çok iş düşmektedir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.