Machiavelli kimdir
Menu

Machiavelli kimdir

machiavelli

Makyevelizm kavramının kurucusu olan kişidir. Kavramın temellendirmesi de “Amaca ulaşmak için her yol mübahtır”. Machiavelli’yi “Hükümdar” ya da “Prens” adlı eseri ile anlatmak veya anlamak mümkündür. Bu eseri sayesinde, onun düşünce ve fikirlerini somut bir hale getirmek daha da kolaylaşır.

Machiavelli’nin kaygısı, siyasi bir birliğin olmadığı dönemde İtalya’da siyasi birliğin sağlamamasına dönüktür. Avrupa devletleri üzerinde büyük etkisi olan papalık ve uzantılarına karşı, oldukça sert bir duruş sergilemektedir. “Hükümdar/Prens” adlı eseri ile Papalık ve Papa’nın her türlü görüşüne karşı savaş açtığını söylemeliyiz. Bu savaş Machiavelli’nin siyasette dini devre dışı bırakmasına bir vurgudur. Ortaçağ siyasi iktidarlarının meşruiyetlerinin kaynağı Tanrı olarak görülürdü, bu olgu Machiavelli ile birlikte değişmiş, seküler bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıkan laik bir devlet anlayışını benimsemiştir. Başka bir ifade ile meşruiyetin Tanrı ile olan bağı ortadan kalkmıştır.

Machiavelli, siyasi anlamda Papalık’a bir kurum hüviyeti vermemektedir, ancak bunun Machiavelli’nin bütünüyle dine karşı olduğu anlamına geldiği söylenemez. O, devlet işleri ile din ile ilgili işlerin birbirinden kesin olarak ayrılması gerektiğini savunur. Böylelikle devlet dinden bağımsız olarak hareket eder ve her iki unsur da ayrı biçimlerde ele alınabilir. Ona göre din, siyasetten ayrı kullanılması gereken ve oldukça da kıymetli bir konudur. Yani, dinin siyasete alet edilmemesini savunan biridir.

machiavelli kimdir

Laik devlet yönetimini benimsemiş olan Machiavelli, yönetimin ya da iktidarın da kimde olacağının devletin gelişmesi ve sürdürülebilirliği yönünden çok önemli olduğunu belirtmiştir. “Hükümdar” adlı eserinde hükümdarın halk içinden seçilen sıradan bir kişi olduğunu söylemektedir. Babadan oğla ya da aynı sınıf içinde el değiştiren bir yönetim yetkisine karşıdır. Bunun yanı sıra, halkın içinden sıradan bir kişinin yönetimi nasıl ele geçirebileceğinden bahsetmektedir. Machiavelli’nin yönetici adayı bir aslan kadar güçlü, bir tilki kadar da zeki ve kurnaz biri olmalıdır. Onun düşüncesine göre en önemli olan şey sadece sonuca ulaşmaktır. Bu sonuca kiminle ve nasıl ulaşıldığı onun için önemli değildir. Bundan dolayı da ahde vefa duygusunun ihlal edilmesini de mübah sayar. Machiavell, iktidar ve yönetme ile ilgili mutlak yetki hiçbir surette sınırlandırılamaz. Yönetme yetkisi bir tek kişinin elinde olduğu için iktidar bölünmezdir ona göre. Hükümdarın halk tarafından hem sevilmesi hem de korkulması gereken biri olmasını öğütler şekilde öngörmektedir. Yine de bu iki özellik arasında bir seçim yapılması gerekirse, krkulan bir yönetici olmasını ilk sıraya almaktadır.
One Response
  1. hakan karahan Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.