Kriminoloji nedir
Menu

Kriminoloji nedir

İşlenen suç olaylarını ve suçluları inceleyen bilim dalına Kriminoloji denilmektedir. İtalyan Enrico Ferri, bu bilim hakkında ilk incelemeler yapan kişidir. Kriminoloji, işlenen suçların sebeplerini, suçlunun davranışlarını, eylemlerini incelemektedir. Aynı zamanda suçun neden olduğunu, sebepleri ve faktörleri de geniş bir şekilde araştırır.

Kriminoloji tam olarak ne yapmaktadır?

Çok yeni bir bilim dalıdır. Bu nedenle, teorileri ve araştırmaları da sürekli değişmektedir. Bir suçun işlenmesinde, suçlunun psikolojik durumu ve yaşadığı ortam araştırıldığı gibi, beden yapısı ve tipler de son zamanlarda önemlidir. Burada ki amaç, suçun çözümlenmesi, nedenlerin ortaya çıkarılması ve engellenmesidir. Kriminoloji, ceza hukukunun gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. On sekizinci yüzyıldan bu yana suçu önleme düşüncesi, suçu toplu olarak engelleme düşüncesinin yerini almıştır. Kriminoloji sayesinde cezanın amacı, artık sadece cezalandırmadan çıkarak, suçluyu islaha yönelmiştir. Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Psikiyatri gibi sosyal dallar ile ilişki içinde olan Kriminoloji, bilim adamları tarafından Toplum Doktorluğu olarak da adlandırılmaktadır. Kriminoloji genel olarak; Suçun ve suçluluğun nedenleri, Ceza Hukukunun ve adaletin yerine gelmesi, Suçun özellikleri, Suçlunun ıslahı, Suçluluk biçimleri, Suçun sosyal yapıya etkilerini araştırmaktadır. Kriminoloji ikiye ayrılır, Teorik Kriminoloji ve Uygulayıcı Kriminoloji . Teorik Kriminoloji; Suç antropolojisi, suç psikolojisi, suç sosyolojisi, suç psikolojisi, suç psikiyatrisi, penoloji dallarında çalışır. Uygulayıcı Kriminolojide; Suç siyaseti, suç profilaksisi, Kriminalistik ya da bilimsel polis dallarında çalışır.

Son yıllarda, kriminolojik ve sosyolojik teori suçun, boyutları belli, bireysel ve sosyal patolojilerin sevk ettiği insan davranışının, bilimsel kategorisini teşkil ettiği hususundaki konuları bertaraf etmektir. Bu gün sebepleri bulmaya yönelik modellerin keşfinin güç olduğu, suç kavramının çok karmaşık nitelik taşıdığı kabul edilmektedir. Kriminoloji, hukuki ve kanuni kurumların sosyal rolünü açıklamalı, bu şekilde toplumun daha iyi anlaşılabilmesi için katkıda bulunmalıdır.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.