Kök hücre tedavisi yeni yöntem (fibrocell)
Menu

Kök hücre tedavisi yeni yöntem (fibrocell)

fibrocell uygulaması

Pek çok hastalığın tedavi edilebilmesine yarayan kök hücre tedavileri günümüzde oldukça geniş çaplı uygulamalarda söz konusudur. Bunlardan biri de kırışıklardan kurtulmak ve yaşlılığın etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan ve fibrocell adı verilen yeni kök hücre tedavi yöntemidir.

Fibrocell nedir?

Hastanın kendi hücrelerinden üretilmekte olan doğal tedavi yöntemine fibrocell adı verilmektedir. Yaşlanmayla birlikte oluşan cilt kırışıklıkları hemen her insanın yaşadığı doğal bir süreçtir. İlerleyen yaşla birlikte yıpranan dokularda hücreler canlılığını yitirmekte, kalojen ve elastin üretimi de azalmaktadır. Böylesi durumların yaşandığı bölgeye fibroblast hücreleri nakledilmekte ve canlılık kazanması sağlanmaktadır. Dermatoloji ve rekonstrüktif tıpta başarıyla uygulanan bu yöntemde, hücreler kişinin kendisinin olduğu için yapılan uygulamada kesinlikle ters bir durum meydana gelmemektedir. Fibrocell, kırışıklık gidermede kullanılabildiği gibi yanık ve yara tedavilerinde de güvenle kullanılabilmektedir.

Fibrocell nasıl uygulanmaktadır?

Uygulamada kulak arkasından veya kol içinden doku biyopsisi alınmaktadır. Biyopsi alınan bölge lokal olarak uyuşturulduğundan acı ve ağrı meydana gelmez. Alınan biyopsi aseptik koşullar içinde laboratuara gönderilmekte ve üretime alınmaktadır. Üretimi yapılan fibrocell enjeksiyon yardımıyla istenen bölgeye uygulanabilmektedir.

Fibrocell hakkında sorular:

1- Gün geçtikçe güzelleşmek, sağlıklı yaşam ve güzellik amaçlı yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Fibrocell de bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki fibrocell nedir? kök hücre tedavisi midir?

Fiziksel ve ruhsal anlamda hem sağlıklı hem de genç ve güzel görünmek hemen herkesin istediği bir şeydir. Bunun sağlanabilmesi için pek çok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Son yıllarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, senelerin verdiği istenmeyen etkilerden kurtulabilmek için fibrocell tercih edilmektedir.

2- Kök hücre tedavisi mi?

Fibroblast bir çeşit kök hücredir ve erişkin kök hücrelerdir. İnsan vücudundaki tüm hücreler başlangıçta fibrobilasttır ve daha sonraları işlevlerine göre farklılaşmakta, kök hücresi ve beyin hücresi olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, somatik bir hücredir ve fibrocell bir çeşit kök hücre uygulamasıdır.

3- Fibroblast nedir?

Bağ dokusunun ana hücreleri fibroblastlardır. Bunlar yassı veya oval olarak bulunabilirler. Bu hücrelerin gövde kısımlarından sitoplazmik uzantılar çıkmaktadır ve ovaldirler. Kalojen yapımından sorumlu hücrelerdir.

4- Fibrocell yaptıranların cildi parlıyor, neden?

Yaşlanan ve yıpranan cilt kalojen, sıvı ve hücre kaybetmektedir. Bu kayıplara bağlı olarak da cildin sıvı tutma kabiliyeti azalır ve cildin aydınlığı azalarak çökme meydana gelir. kabiliyete sahiptir. Fibroblast tedavisiyle kalojen sentezlenerek derinin yapılandırılması yapılmaktadır Bu sayede de kişinin cildinin parlak ve aydınlık olması sağlanır.

5- Nerelerde kullanılır?

Kişinin yüzündeki kırışıklıklarda, çatlaklar ve derin olukların tedavisinde kullanıldığı gibi, dudakların biçimlendirilmesinde, akne izlerinin giderilmesinde, derideki yaraların ve yara izlerinin tedavisinde fibroblast (canlı alt deri hücreleri) kullanılmaktadır. En fazla göz kenarı, kaz ayağı, glabellar bölge, burun dudak hattı ve dudak kenarlarında tercih edilmektedir. Kellik tedavisinde de faydalanılan bir uygulamadır. Abrazyon yöntemiyle doğum çatlaklarının giderilmesinde de yüksek bir başarı sağlamaktadır.

kök hücre tedavisi fibrocell

6- kimlere yapılmaktadır?

Özellikle 30-55 yaş arasındaki kişilerde ciltlerinin reaksiyonlara verdiği tepki süresi hızlı olduğu için başarılı neticeler elde edilebilmektedir, ancak herkese uygulanabilmektedir. Ayrıca, genetik cilt sorunu bulunan hastalar için tedavi edici etkileri de vardır.

7- Diyabet gibi bağışıklı sistemi hastalığı bulunan kişilerde uygulanabilir mi?

Özellikle diyabetik yaraların iyileşmesinde tedavi edici özelliğe sahiptir ve rahatlıkla bu tür hastalıkları bulunan kişilerde kullanılabilmektedir.

8- Biyopsi nasıl alınmaktadır?

Biyopsi, kulak arkası veya kol içi gibi güneşe maruz kalmayan, kanlanması zengin bölgelerden 3 mm çaplı bir deri alınarak uygulanmaktadır.

9- Kan alımı neden yapılmaktadır ve zararı var mıdır?

Kan alınarak serum elde edilmekte ve hücre kültürü üretiminde kullanılmaktadır. Hastanın kendi kanı ile kültür elde edilmesi, serumdan hücreye geçmekte olan growth faktörlerin olumlu katkı sağlamasına imkan sağlamaktadır. Kan vermek hücreleri yenilemeye yaramaktadır ve hastadan alınan kan miktarı olumsuz etki yapacak seviyede değildir.

10- Diğer yöntemlere göre farkı ndir?

Uygulanan yöntemlerin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır ve kişinin beklentisi ve genel sağlık durumuna bağlı olarak bir seçim yapılmaktadır. Dolgu maddelerine nazaran doğaldır ve kişinin kendi hücrelerinden elde edilmektedir. Ayrıca herhangi bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

11- PRP ile arasındaki farklar nelerdir?

PRP indirekt bir kök hücre tedavisi yöntemidir ve kök hücreyi aktive edecek olan maddeler indirekt şekilde cilde verilmektedir. Fibroblastlar ise daha geç aktive olmaktadır. Bu durum etki süresinde farklılık yaratabilmektedir. PRP yönteminde hastanın kendi kanı aynı ortamda kullanılır. Bu da kişinin yaşıyla ilintili olarak hastanın sağladığı imkan kadar kandan etki sağlanabilir. Fibrocell yönteminde laboratuarda fibroblast miktarı çoğaltılmakta ve zenginleştirilmiş hücre kalitesi sağlanmaktadır. Bundan dolayı da yaşı ilerlemiş olanlarda fibrocell çok daha uygun hale gelmektedir.

12- uygulamadan sonra dikkat edilecekler nelerdir?

Uygulama sonrasında sauna, solaryum ve güneş ışınları zarar vermektedir ve yasaktır. Özellikle de sigaranın negatif etkileri olacağının da altını çizmek gerekmektedir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.