Menu

Kimya nedir

Dünyamızda bulunan atomları ve maddeleri, yapısını, bileşimini, özelliklerini, çeşitli enerjiler ile dönüşümlerini, dönüşüm yaşarken çıkardıkları enerji veya emdikleri enerjiyi inceleyen bilim dalına Kimya denilmektedir. Kimya bilimi inorganik ve organik kimya olmak üzere ikiye ayrılır.

Kimya tanımı

Kimya kelimesi, eski antik dillerde Dünya anlamına gelen, “kem” sözcüğünden türemiştir. İçinde yaşadığımız dünya ya da yapay üretilen her madde, belirli bileşiklerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu bileşiklere element adı verilir. Hidrojen, oksijen birer elementtir. Doğada bu gün 94 adet element vardır.  Bütün maddeler elementlerin birleşmesi ile oluşur. Her maddenin element oranları birbirinden farklıdır. Bu oranlara da bileşik denmektedir. 94 elementin değişik oran ve miktarlarda birleşmesi ile oluşan bileşikler, yaklaşık sekiz milyonun üzerindedir. Eski dönemlerde bu bileşikler ile farklı uğraşlar yapan ve büyücü olarak adlandırılan insanlara simyacı denilirdi. Pişirme, fermantasyon, cam yapımı ve metalurji, kimyasal madde yapımında kullanılan kimyasal uygulamalardır. Bu gün vinyl, teflon, sıvı kristaller, yarı iletkenler, süper iletkenler kimyasal olarak geldiğimiz noktayı gösteren uygulamalardır. Özellikle 20. Yüzyıldan sonra, kimya alanında yapılan gelişmeler ile hayat daha konforlu hale gelmiştir.

Kimyanın dalları nelerdir?

Analitik kimya; Maddenin kimyasal bileşenlerinin niteliğini inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimya; Canlılarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimlerini incelemektedir.

İnorganik kimya; Karbon, hidrojen gibi inorganik bileşiklerin tepkimeleri ve özelliklerini incelemektedir.

Fiziko-kimya; Kimyasal sistemin ve oluşumların enerjilerini inceleyen daldır. Kimyasal termodinamik, kinetik, elektrokimya, istatistik ile ilgilenir.

Organik kimya; Karbon kimyası denilir. Hidrojen, oksijen, azot, fosfor gibi elementlerin karbon ile etkileşimini sağlar.

Nükleer Kimya; Atom altı taneciklerin atomu nasıl oluşturduğunu inceler.

Farmosötik Kimya; Kimya ile ilaç gelişimini inceler.  İlaç yapılan firmalar genelde bu kimya dalı ile çalışır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.