Menu

Dini konular

Tesbih Çekerken Ne Söylenir ?

Tesbih çekerken ne söylemeliyiz? Dünya genelinde en çok inanılan dinlerden biri olan İslam dininin, kendi içerisinde pek çok yükümlülüğü olduğu bilinmektedir. İnanan bir Müslüman’ın İslamiyet adına yapması gereken her şeyi eksiksiz öğrenmeye çalışması ve Allah’a olan inancını ve yüksek sevgisini kendisine olan görevlerini yerine getirerek göstermesi inanan kişiyi manen fazlasıyla doyurmaktadır. Bu uğurda Müslümanların her

Gerdek Gecesi Yapılması Gerekenler

  Gerdek gecesi yaşananlar ve cinsel ilişki İslam dinine göre, kadınların ve erkeklerin evliliklerinin ilk gecelerinde eşleriyle olan ilk birlikteliklerinin yaşanacağı gece gerdek gecesi yani “zifaf” gecesidir. Zifaf gecesinde Müslüman kadınların inançlarının gereği doğrultusunda eşleriyle ilk birlikteliklerinde ilk kez cinsel ilişkiye girecek olmalarından dolayı, bu konuyla ilgili evlilik çağında olan Müslüman kadınların bir takım korkuları

İbadet Nedir ?

İbadet ne demektir?   İbadet nedir kısaca anlatılacak olursa, Arapça kökenli bir kelime olduğu söylenebilen ibadetin sözlükteki anlamının itaat etmek, kulluk etmek veya boyun eğmek anlamlarına geldiğini söylemek mümkün olmaktadır.   Terim olarak ele alınan ibadet ise; İslam dinine inananların Allah-u Teala’ya sevgilerini, saygılarını ve minnetlerini ifade ettikleri şekillerin bütününe ibadet adı verilmektedir. Yani Müslümanlık dinince

Vahiy Nedir ?

  Vahiy ne demektir?   Vahiy nedir kısaca açıklanacak olursa; bu kelimenin İslam terminolojisinde bir takım buyrukların Allah’u Teala tarafından peygamberlere iletilmesi sürecine, bir yandan da bu eylemin ta kendisine verilen isim açıklamasının yapılması mümkündür.   İslam dinine inananların inanışlara göre, vahiy denilen olgu sadece peygamberlere iletilmekte (vahiy gelmesi işlemine “vahiy inmesi” de denilebilmektedir) ve

Adetliyken Oruç Tutulur Mu ?

Adetliyken oruç tutulabilir mi? Özellikle Müslümanların ramazan ayında sık sık ikilem yaşadığı konulardan birisi Müslüman kadınların regl döneminde oruç tutup tutamayacağıdır. Halk arasında ve aynı zamanda din adamlarının da arasında konuyla ilgili görüş ayrılıkları çıkmış, bir kısım kulaktan dolma bilgilere ya da okuduğu hadisler üzerinden yorumlamalarıyla adetken oruç tutulabileceğini, diğer kısım ise tam tersi biçimde

Tefsir Nedir ?

Tefsir nedir? Tefsir kelimesi, İslamiyet dinine ait bir terimdir. Kelime anlamı olarak “açıklamak” ya da “yorumlamak” anlamlarına gelmektedir. Tefsir kelimesiyle eş anlamlı olan bir diğer kelime de “Te’vil” kelimesidir. Bu kelimenin anlamı da direkt yorumlamaktadır. Tefsir, bir davranış olarak meydana getirildiği zaman Kur’an-ı Kerim ayetlerinin okunması fiiline dayanmaktadır. Bu bir ilim uğraşı dalı olarak adlandırılabileceği için

Mukabele Nedir ?

Mukabele nedir? Sözlükte birden çok anlamı olan mukabele sözcüğünün çoğu anlamı birbirlerine yakın şeyleri ifade etmektedir. Karşılık verme, karşılama, baş kaldırma, karşı gelme, karşılaştırma ve karşılıklı yapılan okuma anlamlarına gelen mukabelenin en yaygın kullanılan anlamı karşılıklı yapılan okumadır. Bu anlamı en çok bir çok kişinin toplandığı alanlarda bir kişinin yüksek sesle ezberinden ya da kitabından

İslamın ve İmanın Şartları Nelerdir ?

İslamın ve imanın şartları ne demektir? Müslümanlık inanışına mensup olan kişilerin yerine getirmesi gereken bir takım kurallar ve sahip olması gereken bir takım dogmalar mevcuttur. Bu durumlar İslamın şartları ve imanın şartları olarak iki ayrı grupta incelenmektedir. İslamın şartları nelerdir? 1)Kelime-i şehadet getirmek : Her Müslümanın mutlaka gerçekleştirmesi gereken davranışlardan ilki budur. Bu kelimeler bütünü

Umre Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Umre nedir? Umre, Hac zamanını kapsayan 5 günün haricinde senenin her günü yapılabilen bir ibadettir. Bu ibadet türü ihram ile yapılmaktadır. Umre, insanın hayatında bir kez gitmesi adına Şafii ve Hanbeli’lerde farz, Maliki ve Hanefi’lerde ise sünnettir. Bunun dışında Umre’deyken tavaf edilir, sa’y yapılır; saçlar ve sakallar isteğe göre kestirilip isteğe göre kazıtılır.  Bu kestirme