Menu

Eğitim Archive

Gerdek Gecesi Yapılması Gerekenler

  Gerdek gecesi yaşananlar ve cinsel ilişki İslam dinine göre, kadınların ve erkeklerin evliliklerinin ilk gecelerinde eşleriyle olan ilk birlikteliklerinin yaşanacağı gece gerdek gecesi yani “zifaf” gecesidir. Zifaf gecesinde Müslüman kadınların inançlarının gereği doğrultusunda eşleriyle ilk birlikteliklerinde ilk kez cinsel ilişkiye girecek olmalarından dolayı, bu konuyla ilgili evlilik çağında olan Müslüman kadınların bir takım korkuları

İpek Yolu Haritası

İpek yolu haritası ile ilgili bilgiler   İpek yolu hakkında bilgi verilirken, öncelikle bu yolun tarihsel süreçteki öneminden bahsetmek gerekmektedir. Tarihsel süreçte ülkeler arasında kullanılan en önemli ve değerli ticaret güzergahlarından biri olan İpek yolu; aynı zamanda hem farklı dinlerin, hem farklı fikirlerin, hem farklı kültürlerin hem de farklı ülkelerin ordularının birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri çok

İbadet Nedir ?

İbadet ne demektir?   İbadet nedir kısaca anlatılacak olursa, Arapça kökenli bir kelime olduğu söylenebilen ibadetin sözlükteki anlamının itaat etmek, kulluk etmek veya boyun eğmek anlamlarına geldiğini söylemek mümkün olmaktadır.   Terim olarak ele alınan ibadet ise; İslam dinine inananların Allah-u Teala’ya sevgilerini, saygılarını ve minnetlerini ifade ettikleri şekillerin bütününe ibadet adı verilmektedir. Yani Müslümanlık dinince

Ahilik Nedir ?

Ahilik hakkında bilgi   Ahilik teşkilatı nedir kısaca bahsederken; değinilmesi gereken ahi kelimesinin anlamı konusu, Osmanlı devletinin kuruluşu ve ahilik arasındaki ilişki, ahilik teşkilatı nedir sorusunun cevabı, ahilik teşkilatının amaçları nelerdir sorusunun cevabı ve tarihte ahilik nedir gibi soruların cevabı bir bütün olarak düşünülüp ahilik o şekilde anlatılması gereken bir olgudur.     Öncelikle ahi

Vahiy Nedir ?

  Vahiy ne demektir?   Vahiy nedir kısaca açıklanacak olursa; bu kelimenin İslam terminolojisinde bir takım buyrukların Allah’u Teala tarafından peygamberlere iletilmesi sürecine, bir yandan da bu eylemin ta kendisine verilen isim açıklamasının yapılması mümkündür.   İslam dinine inananların inanışlara göre, vahiy denilen olgu sadece peygamberlere iletilmekte (vahiy gelmesi işlemine “vahiy inmesi” de denilebilmektedir) ve

Magna Carta Nedir ?

  Magna Carta hakkında kısa bilgi   Magna Carta nedir niçin yapılmıştır diye araştırıldığı zaman, bu belgenin 13. yüzyıla ait ilk halkın ve toplumun özgürlüklerinin büyük boyutta korunabilmesinin sağlandığı belge niteliğini taşıdığı görülmektedir.   Latince kökenli olan Magna Carta, anlam olarak “Büyük Ferman” ifadesini taşımaktır. Latincede daha çok “Magna Carta Libertatum” (Büyük Özgürlük Fermanı anlamına

Jön Türkler

Jön Türkler hakkında bilgi Jön Türkler, Osmanlı imparatorluğunun artık son devirlerine yaklaştığı dönemlerde ortaya çıkmış; genç ve muhalif nesilden oluşmuş bir topluluktur. Bu gruptaki gençler meşrutiyet yanlısı, Abdulhamit’in kendisine ve icraatlerine karşı olan aydın kesim olarak adlandırılmaktadırlar. İlk kez 1828 yılındayken Charles Mc Farlane isimli bir kişi tarafından, dönem gereği Genç Osman’ın izinden gelen gençlere

Adetliyken Oruç Tutulur Mu ?

Adetliyken oruç tutulabilir mi? Özellikle Müslümanların ramazan ayında sık sık ikilem yaşadığı konulardan birisi Müslüman kadınların regl döneminde oruç tutup tutamayacağıdır. Halk arasında ve aynı zamanda din adamlarının da arasında konuyla ilgili görüş ayrılıkları çıkmış, bir kısım kulaktan dolma bilgilere ya da okuduğu hadisler üzerinden yorumlamalarıyla adetken oruç tutulabileceğini, diğer kısım ise tam tersi biçimde

Büyük İskender Kimdir ?

Büyük İskender kimdir? M.Ö 300’lü yılların tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Büyük İskender, M.Ö 336-323 yılları arasında dönemin keşfedilmiş olan neredeyse tüm kara parçalarını fethetmeyi başarmış müthiş başarılı bir komutan olmuştur. Makedonya kralı olan Büyük İskender’in bir diğer adı da “Megas Aleksandros“tur. Kendisini tarih sahnesinde ilk gördüğümüz olay, tarihteki en heybetli ve en ünlü