Menu

Eğitim Archive

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

  Tanzimat dönemi özellikleri nelerdir? Tanzimat dönemi genel özellikleri kısaca açıklanmadan önce, Tanzimat döneminin ne olduğunu ve ne zaman başladığını açıklamak gereklidir. Bahsi geçen Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış; 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak halka sunulmuştur.     Bu dönemde özellikle edebiyat

Pompei Şehri Neden Taş Kesildi ?

Pompei şehri hakkında bilgi Pompei şehrinin hikayesi anlatılırken, mutlaka Pompei şehri neden helak oldu ve Pompei şehri neden taşlaştı gibi soruların da cevapları verilmektedir. Çünkü şehrin tarihi ve Pompei halkının başına gelenler bu soruların doğrudan yanıtını oluşturmaktadır. Pompeii şehri (Türkçe’de kullanımı “Pompei” şeklindedir), İtalya’da bulunan Napoli şehrine yakın mesafede bulunan bir şehirdir. Zaman olarak milattan önce

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın 7 harikası hakkında bilgi İnsanoğlunun yaşadığı yüzyıllar boyunca, tarih sahnesine bakıldığında dünyanın dört bir yanına inşa edilmiş görkemli ve gelecek nesillerin her daim hayran kalacakları yapılar bırakılmıştır. Bu süreçler boyunca, inşa edilen bu yapıların sürekli olarak daha iyisini ve daha ihtişamlısının yapılmasına özen gösterilmiştir. Bu yapılar hem inşa edildikleri tarihin hem de ilerleyen süreçlerin

Rönesans Nedir ?

Rönesans hareketi hakkında bilgi Rönesans nedir kısaca bahsedilecek olursa, “yeniden doğuş” anlamına gelen tarihsel bir yenilenme süreci olduğu söylenebilir. Rönesans dönemi; orta çağla reform dönemleri arasında kalan süreci kapsamaktadır. İtalya’da 15. ve 16. yüzyıllarda Batı’yla Eski Yunan ve Eski Roma dönemlerinin birbiriyle karışıp olumlu bir yükseliş dönemine geçilmesini sağlayan bu rönesans hareketleri; hem sanat, hem felsefe,

Demokrasi Nedir ?

Demokrasi nedir tanımı Demokrasi nedir kısaca özetlenecek olursa, demokrasi nedir sözlük anlamına bakmak gerekmektedir. Demokrasi denilen kavram; dünya üzerindeki tüm vatandaşların, devlet politikasını veya devlet organizasyonlarını şekillendirme amacıyla birbirleriyle eşit haklara sahip oldukları yönetim şekillerinden bir tanesidir. Demokrasi sözcüğü, Yunancada yer alan “dimokratia” sözcüğünden türetilmiş bir kelimedir. Ancak Türkçe diline geçişi, Fransızcada yer alan “democratie”

Gerdek Gecesi Yapılması Gerekenler

  Gerdek gecesi yaşananlar ve cinsel ilişki İslam dinine göre, kadınların ve erkeklerin evliliklerinin ilk gecelerinde eşleriyle olan ilk birlikteliklerinin yaşanacağı gece gerdek gecesi yani “zifaf” gecesidir. Zifaf gecesinde Müslüman kadınların inançlarının gereği doğrultusunda eşleriyle ilk birlikteliklerinde ilk kez cinsel ilişkiye girecek olmalarından dolayı, bu konuyla ilgili evlilik çağında olan Müslüman kadınların bir takım korkuları

İpek Yolu Haritası

İpek yolu haritası ile ilgili bilgiler   İpek yolu hakkında bilgi verilirken, öncelikle bu yolun tarihsel süreçteki öneminden bahsetmek gerekmektedir. Tarihsel süreçte ülkeler arasında kullanılan en önemli ve değerli ticaret güzergahlarından biri olan İpek yolu; aynı zamanda hem farklı dinlerin, hem farklı fikirlerin, hem farklı kültürlerin hem de farklı ülkelerin ordularının birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri çok

İbadet Nedir ?

İbadet ne demektir?   İbadet nedir kısaca anlatılacak olursa, Arapça kökenli bir kelime olduğu söylenebilen ibadetin sözlükteki anlamının itaat etmek, kulluk etmek veya boyun eğmek anlamlarına geldiğini söylemek mümkün olmaktadır.   Terim olarak ele alınan ibadet ise; İslam dinine inananların Allah-u Teala’ya sevgilerini, saygılarını ve minnetlerini ifade ettikleri şekillerin bütününe ibadet adı verilmektedir. Yani Müslümanlık dinince

Ahilik Nedir ?

Ahilik hakkında bilgi   Ahilik teşkilatı nedir kısaca bahsederken; değinilmesi gereken ahi kelimesinin anlamı konusu, Osmanlı devletinin kuruluşu ve ahilik arasındaki ilişki, ahilik teşkilatı nedir sorusunun cevabı, ahilik teşkilatının amaçları nelerdir sorusunun cevabı ve tarihte ahilik nedir gibi soruların cevabı bir bütün olarak düşünülüp ahilik o şekilde anlatılması gereken bir olgudur.     Öncelikle ahi