Menu

Eğitim

Fosiller Nedir Nasıl Oluşur ?

Fosiller hakkında bilgi Fosiller nedir kısaca bahsedilecek olursa, çok eski zamanlarda yaşayan canlıların günümüz gelen kalıntılarının genel adı olduğu söylenebilmektedir. Tarih öncesi denilen çağlarda yaşamış olan çoğu canlının malesef çok az bir kısmının fosili korunabilmiştir. Çünkü o dönemde yaşayan bir çok canlı, öldükten sonra onların fosillerinin korunması konusunda gereken şartları karşılayacak özellikte bir çağda yaşamamışlardır. Bugün

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler

Türklerin kullandığı alfabeler ve özellikleri Türk milletinin tarihi, yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişten oluşmaktadır. Tarih perdesinde Türklerin dünya üzerinde pek çok farklı coğrafyada yaşadıkları görülmüş; bu süreçlerde bazen gittikleri bölgelerde yaşadıkları coğrafyanın dillerini konuşmuşla bazen de kendi konuştukları dilleri gittikleri bölgelerde yaygınlaştırmışlardır. Bununla birlikte yine zaman içerisinde Türklerin kendi aralarında kullandıkları dil bir takım değişimler

Tesbih Çekerken Ne Söylenir ?

Tesbih çekerken ne söylemeliyiz? Dünya genelinde en çok inanılan dinlerden biri olan İslam dininin, kendi içerisinde pek çok yükümlülüğü olduğu bilinmektedir. İnanan bir Müslüman’ın İslamiyet adına yapması gereken her şeyi eksiksiz öğrenmeye çalışması ve Allah’a olan inancını ve yüksek sevgisini kendisine olan görevlerini yerine getirerek göstermesi inanan kişiyi manen fazlasıyla doyurmaktadır. Bu uğurda Müslümanların her

Coğrafi Keşifler Nedir ?

Coğrafi keşifler nedir kısaca bilgi Coğrafi keşifler nelerdir nedenleri ve sonuçları araştırılmadan önce, konuyla ilgili coğrafi keşifler hakkında bilgi kısaca verilebilmektedir. Adından da anlaşılabileceği Avrupalıların Orta Çağ döneminde gerçekleştirdikleri büyük çaplı “yeni dünya” keşiflerine verilen kısa isim coğrafi keşiflerdir. Bu noktada bahsedilen yeni dünya tabiri, bireylerin yaşadıkları dünya üzerinde yeni yerler ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni şeyler keşfetme ihtiyacından

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

  Tanzimat dönemi özellikleri nelerdir? Tanzimat dönemi genel özellikleri kısaca açıklanmadan önce, Tanzimat döneminin ne olduğunu ve ne zaman başladığını açıklamak gereklidir. Bahsi geçen Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış; 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak halka sunulmuştur.     Bu dönemde özellikle edebiyat

Pompei Şehri Neden Taş Kesildi ?

Pompei şehri hakkında bilgi Pompei şehrinin hikayesi anlatılırken, mutlaka Pompei şehri neden helak oldu ve Pompei şehri neden taşlaştı gibi soruların da cevapları verilmektedir. Çünkü şehrin tarihi ve Pompei halkının başına gelenler bu soruların doğrudan yanıtını oluşturmaktadır. Pompeii şehri (Türkçe’de kullanımı “Pompei” şeklindedir), İtalya’da bulunan Napoli şehrine yakın mesafede bulunan bir şehirdir. Zaman olarak milattan önce

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın 7 harikası hakkında bilgi İnsanoğlunun yaşadığı yüzyıllar boyunca, tarih sahnesine bakıldığında dünyanın dört bir yanına inşa edilmiş görkemli ve gelecek nesillerin her daim hayran kalacakları yapılar bırakılmıştır. Bu süreçler boyunca, inşa edilen bu yapıların sürekli olarak daha iyisini ve daha ihtişamlısının yapılmasına özen gösterilmiştir. Bu yapılar hem inşa edildikleri tarihin hem de ilerleyen süreçlerin

Rönesans Nedir ?

Rönesans hareketi hakkında bilgi Rönesans nedir kısaca bahsedilecek olursa, “yeniden doğuş” anlamına gelen tarihsel bir yenilenme süreci olduğu söylenebilir. Rönesans dönemi; orta çağla reform dönemleri arasında kalan süreci kapsamaktadır. İtalya’da 15. ve 16. yüzyıllarda Batı’yla Eski Yunan ve Eski Roma dönemlerinin birbiriyle karışıp olumlu bir yükseliş dönemine geçilmesini sağlayan bu rönesans hareketleri; hem sanat, hem felsefe,

Demokrasi Nedir ?

Demokrasi nedir tanımı Demokrasi nedir kısaca özetlenecek olursa, demokrasi nedir sözlük anlamına bakmak gerekmektedir. Demokrasi denilen kavram; dünya üzerindeki tüm vatandaşların, devlet politikasını veya devlet organizasyonlarını şekillendirme amacıyla birbirleriyle eşit haklara sahip oldukları yönetim şekillerinden bir tanesidir. Demokrasi sözcüğü, Yunancada yer alan “dimokratia” sözcüğünden türetilmiş bir kelimedir. Ancak Türkçe diline geçişi, Fransızcada yer alan “democratie”