Menu

Eğitim

Ashabı Kehf Hikayesi Nedir ?

Ashabı kehf ne demektir? Ashabı kehf, Yedi Uyuyanlar olarak da anılabilen; dünya üzerinde pek çok farklı kültüre ait izleri bulunan ve özünde inançları uğruna yaşadığı yerden ve çevre toplumdan vazgeçen kişilerin hikayesine dayandırılan bir öyküdür. Ashabı kehf hikayesi kısa olarak her versiyonunda bir grup gencin inançlarının peşinden giderek bir mağaraya sığınmasını ve orada çok uzun yıllar yaşayarak ilahi

Kız Kulesi Efsanesi Nedir ?

Kız kulesinin hikayesi Kız kulesi hikayesi İstanbul’da Üsküdar sahilde yer alan yapının tarihi ve kendisiyle alakalı ortaya atılan efsanelerle ilgilidir. Kız kulesi yapısı, milattan önce beşinci yüzyılda Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı’nda Üsküdar’a bağlı olan Salacak sahiline yakın bir noktada inşa edilmiştir. O dönemlerden günümüze gelen ve Roma İmparatorluğu’ndan kalan tek eser Kız kulesidir. Bu yapıt

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları nedir? “Göktürk Orhun Yazıtları”, “Göktürk Yazıtları” veya “Köktürk Yazıtları” olarak da geçen bu yazıtlar, Türklerin ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış olan yapıtlardır. Türkçenin en eski tarihi olarak sayılabilecek Orhun Yazıtları; öncelikle Türkçenin oluşma aşamasındaki ve gelişme aşamasındaki gramer yapısını bizlere gösterirken öte yandan Türklerin o dönemki devlet anlayışlarını, komşularını, kültürel

Tasavvuf Müziği Nedir ?

Tasavvuf müziği hakkında bilgi İslam dininde yer alan Tasavvuf felsefesi gereğince; ortaya çıkartılan müziğin herhangi bir eğlenme amacına hizmet etmesi yerine insanların yüce yaratıcı Allah’a ettikleri kulluklarının ve besledikleri sonsuz sevginin farkında olunması amaçlı ortaya çıkartılmış bir müzik türü olduğu söylenebilmektedir. Yani kısacası tasavvuf müziği denildiğinde akıllara bireylerin içlerinde beslediği dini duyguları ve sevgiyi ortaya

Mostar Köprüsü

Mostar köprüsü nedir? Boşnakça ismi “Stari Most” olan Mostar köprüsü, Bosna Hersek’te adını köprüden alan Mostar şehrinden geçmektedir. Bu şehirde bulunan Neretva köprüsünün üzerinde bulunan Mostar köprüsünü ilk olarak 1566’da Mimar Sinan’ın öğrencisi olan Mimar Hayreddin inşa etmiştir. Çok uzun yıllar sonra 1900’lere gelindiğinde; 9 Kasım 1993 yılında çıkan Boşnak ve Hırvat savaşında Hırvat tarafı

Yazının Bulunuşu

Yazının bulunuş süreci Yazı dediğimiz durum; bir dilde var olan sözleri anlatabilmek için temsili semboller sistemine verilen isimdir. Somut bir varlık olmasından dolayı kalıcıdır ve sonsuza kadar muhafaza edilme durumu bulunmaktadır. Hem yazma durumu hem de konuşma durumu dilin tamamen yapısal özelliklerine bağlı olarak gelişmektedir. Yani buradan çıkarılacak sonuç herhangi bir dilin yazılı formunu bilmeyen

Fosiller Nedir Nasıl Oluşur ?

Fosiller hakkında bilgi Çok eski zamanlarda yaşayan canlıların günümüz gelen kalıntılarının genel adının fosil olduğu söylenebilmektedir. Tarih öncesi denilen çağlarda yaşamış olan çoğu canlının malesef çok az bir kısmının fosili korunabilmiştir. Çünkü o dönemde yaşayan bir çok canlı, öldükten sonra onların fosillerinin korunması konusunda gereken şartları karşılayacak özellikte bir çağda yaşamamışlardır. Bugün dünya genelindeki pek

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler

Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir? Türk milletinin tarihi, yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişten oluşmaktadır. Tarih perdesinde Türklerin dünya üzerinde pek çok farklı coğrafyada yaşadıkları görülmüş; bu süreçlerde bazen gittikleri bölgelerde yaşadıkları coğrafyanın dillerini konuşmuşla bazen de kendi konuştukları dilleri gittikleri bölgelerde yaygınlaştırmışlardır. Bununla birlikte yine zaman içerisinde Türklerin kendi aralarında kullandıkları dil bir takım değişimler geçirmiş;

Tesbih Çekerken Ne Söylenir ?

Tesbih çekerken ne söylemek gerekmektedir? Dünya genelinde en çok inanılan dinlerden biri olan İslam dininin, kendi içerisinde pek çok yükümlülüğü olduğu bilinmektedir. İnanan bir Müslüman’ın İslamiyet adına yapması gereken her şeyi eksiksiz öğrenmeye çalışması ve Allah’a olan inancını ve yüksek sevgisini kendisine olan görevlerini yerine getirerek göstermesi inanan kişiyi manen fazlasıyla doyurmaktadır. Bu uğurda Müslümanların