Kardiak Pacemakerler (Kalp Pili)
Menu

Kardiak Pacemakerler (Kalp Pili)

kalp pili

Kalbimizin sağ üst tarafında olan sino-artrail düğüm, kalbe elektronik sinyaller ve şoklar verir. Böylece kalp kasılır ve içinde ki kanı pompalar. Sino-artrail düğüm, aslında bir kalp pilidir. Kalp pili, bu bölgenin yaptığı işi, mekanik bir cihaz olarak yapmaktadır.

kalp pili nedir

Kalbin çalışmasında olan çeşitli sorunlarda, kalp koroner damarların tıkanması, damar sertliği veya kalp krizlerinden sonra kalbin doğal pili arıza görebilir. Bu durumda, kalp atımında çeşitli sorunlar yaşanır. Kalp pilleri, bu hastalıklarda kalbe takılır. Fakat, kalp zamanla eski çalışma sistemine dönebildiğinden, kalp pili her şey normale döndüğünde yerinden çıkarılır. Bazı hastalarda özellikle yaşı ilerleyen hastalarda kalp ileti sistemi kendini onaramayacak kadar hasarlıdır. İşte, bu durumlarda kalp pili sürekli olarak takılır.

Kalp pili takılmasını gerektiren durumlarda hastanın nabzı yavaştır ve ileri derecede aritmisi vardır. Bayılma, halsizlik, bilinç kaybı oluşabilir. Hastaların yarısına yakın kısmında kalp durabilmekte veya kalp krizi yaşanmaktadır. Hasta, uzandığında şikayetleri yavaşlar, hareket ettiğinde aşırı yorgunluk ve nefes almada sorunlar yaşanır. Bu nedenle kalp piline ihtiyaç duyan hastalarda yaşama devam etmek çok zordur.

Kalp pili nasıl çalışır?

Kalp pillerinin pek çok çeşidi vardır fakat hepsi aynı şekilde çalışır. İki parça olan piller, elektronik bölümlerinden ayarlanan aralıklarla elektriksel uyarı verirler. Bu uyarılar, pilin üstünde olan iki telin kalp karıncığına gömülmesi ile verilir. Her uyarı ile kalp bir kez kasılır. Bu elektronik gönderiler için bir zaman aralığı olması gerekir. Bu nedenle, başka bir uyarıcı aynı tel üzerinden gönderiler yapar. Böylece pil, dakikada 60-70 vuruş yapacak zaman aralığında ayarlanmış olur.

Kalp pili nasıl yerleştirilir?

Kalp pilleri iki şekildedir. Geçici kullanılanlar ve kalıcı olanlar. Geçici kullanılan piller, omuzda bulunan toplardamardan iğne ile sağ kulakçığa yerleştirilir. Tel yerleştirilirken, dışarıdan ekrandan izlenir. Uç kalp kasına dayandıktan sonra yerinden kımıldamaz. Pilin diğer ucu ise, bedenin dışında bulunan pile dayanır. Kalıcı kalp pilleri yaklaşık 10 yıl ve üstü kullanılır. Yerleştirme aynı şekilde yapılır ve pilin ana mekanizması deri altına yapılan keseye yerleştirilir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.