Kan uyuşmazlığı (Rh uygunsuzluğu)
Menu

Kan uyuşmazlığı (Rh uygunsuzluğu)

kan uyuşmazlığı nedir

Kan uyuşmazlığı nedir?

Anne adayının kan grubunun Rh(-) negatif, baba adayının da Rh(+) olması durumuna kan uyuşmazlığı ( Rh uygunsuzluğu ) denmektedir. Bu kan grubundaki anne ve babaların bebeklerinin kan grupları Rh(-) negatif veya Rh(+) pozitif olabilmektedir. Rh(-) olursa sorun olmaz ancak Rh(+) olursa ortaya çıkan kan uyuşmazlığı her gebelikte olmasa da bazı sorunlara neden olabilmektedir.

Rh uygunsuzluğu yani kan uyuşmazlığı durumunda şayet bebek Rh(+) ise hamilelik veya doğum sırasında anne kanıyla bebeğin kanı birbirine tema eder. Bundan dolayı da annenin kanına bebeğin kanındaki kırmızı kan hücreleri geçer. Bu kırmızı kan hücrelerinde ( eritrositler ) bebeğe ait olan Rh antijenleri yer almaktadır. Annenin kanı bu duruma Rh antikoru üretmek suretiyle karşılık verir. Mevcut hamilelikteki bebeğe herhangi bir zararı olmasa da, bir sonraki hamilelikteki bebek şayet Rh(+) pozitif kana sahip ise, annenin karnında bu ilk hamilelikte oluşan antikorlar bebeğe geçer ve bebeğin kanında eritrositlerin parçalanmasına, dolayısıyla da bebekte anemi’ye ( kansızlık ) sebep olur.

Hamilelikte ve doğum sırasında bebek kanının anneye geçmesine, annenin de antikor üretmesine sebep olan durumlar ise kürtaj yaptırmak, düşük yapmak, dış gebelik, CVS, amniyosentez ve kordosentez’dir. Bu gibi durumlarda annenin etkilenmesinin önüne geçebilmek için doğumu takip eden 72 saat içinde anti-D immunglobulin iğnesi yapılması gerekmektedir. İğne için en uygun süreç ilk 72 saat olsa da doğumdan sonraki 14-28. günler arasında da yapılabilmektedir.

kan uyuşmazlığı

Kan uyuşmazlığında ( Rh uygunsuzluğu ) bebeğin etkilenmesi halinde anneden geçen anti-Rh antikorlar bebeğin kan hücrelerinin parçalanmasına ve çökelmesine sebep olur. Bunun sonucunda da bebekte kansızlık yani anemi oluşur. Böyle bir durumda bebeğin ultrason kontrolünde hidrops denen bir durum görülebilir. Hidrops, aneminin bir sonucu olarak bebekte kalp yetmezliği ve vücut boşluklarında sıvı birikmesi gibi sebepler doğurur ki, bunların şiddetine bağlı olarak anne karnında ölüme dahi yol açabilmektedir.

Annede kan etkileşimine (Rh alloimmunizasyonu) sebep olabilen durumlar;

Aşağıda sayılan durumlar, aynı zamanda Rh(-) negatif kanlı bir annenin Rh antikoru oluşturmasına sebep olan durumlardır.

* Kan transfüzyonu,

* Hamilelikte ya da doğum sırasında bebekten anneye Rh(+) kan hücrelerinin geçişi,

* kürtaj ve dış gebelik,

* Plasentanın erken ayrılması,

* Annenin karnına gelebilecek darbe ya da travmalar,

* Amniyosentez, CVS, kardosentez ve Eksternal sefalik versiyon (bugün yapılmayan ters gelen bebeği çevirme işlemi)

A,B ve 0 kan gruplarında da kan uyuşmazlığı olur mu?

Bu kan gruplarında da kan uyuşmazlığı görülebilmektedir. Diğer bir deyişle tüm hamileliklerin %20’sinde kan uyuşmazlığı görülebilir, ancak bunun fazlaca bir önemi yoktur çünkü etkileşim çok hafif olmaktadır. Bundan dolayı da A,B ve 0 kan uyuşmazlığı araştırılmadığı gibi buna karşı herhangi bir ilaç da kullanılmaz.
One Response
  1. Yurdaer pangal Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.