Menu

Kalp hastalığının 3 belirtisi

kalp hastalığı belirtileri

En önemli sağlık sorunlarından biri olan kalp hastalıkları hiçbir belirti ve sinyal vermeksizin sinsice ilerleyebilmektedir. En sık görülen kalp hastalığı belirtileri ise nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şeklindedir. Kalp hastalığı demek, kalbin pompalama fonksiyonlarındaki aksaklıkların olması demektir. Kalp hastalıkları riskini en fazla arttıran şeyler sigara, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, yüksek kolesterol ve hareketsiz yaşam biçimidir. Son yıllarda obezite ve kolesterol yüksekliği sebepli kalp hastalıklarında artış görülmektedir. Belirttiğimiz gibi kalp hastalığının en sık görülen belirtilerini sizler için derlemeye çalıştık. İşte, kalp hastalığının 3 belirtisi;

1- Nefes Darlığı:

İleri kalp hastalıklarında en fazla görülen belirti nefes darlığıdır. Nefes darlığının olması hastalığın ciddiyetini gösteren bir işarettir ve kalp damar tıkanıklığı ile kalp kapak hastalığı kaynaklı olabilmektedir. Kalp damar tıkanıklığında nefes darlığı iki sebebe dayanmaktadır. İlki, hastaların kalp ağrısını daha çok nefes darlığı gibi algılamalarıdır. İkincisi ise, kalp yetmezliğidir. Kalp yetmezliği/yetersizliğinde kalp kanı akciğerlerden çekmekle görevlidir ve bu görevi tam olarak gerçekleştirememektedir. Bunun sonucunda akciğer damarlarındaki kan basıncında yükselme olmaktadır ve damar içindeki serum kısmının damardan dışarı çıkmasına neden olmaktadır. Damardaki bu sıvı hava alışverişi yapıldığı hava keseciklerini doldurmakta ve ciğerlerdeki oksijen alışverişini engellemektedir. Bunların sonucu olarak da nefes darlığı gelişmektedir. Şayet ayaklarda şişlik oluşuyorsa bu da kalp yetmezliği/yetersizliği olduğuna işaret etmektedir. Nefes darlığı eğer efor ile oluyorsa, göğüste ağrı meydana geliyorsa, çarpıntı varsa kalp hastalığının belirtileri olabilmektedir.

kalp hastalığının sinyalleri

2- Göğüs Ağrısı:

Kalp hastalığı olan kişilerin büyük bir bölümünde kalp damar tıkanıklığı başlıca sebeptir. Kalp damar tıkanıklığında en çok ortaya çıkan belirti de göğüs ağrısıdır. Kalpteki damarlar kalp kaslarını beslemekte, bu damarlarda herhangi bir daralma olması halinde de kalp kaslarına kan akışı azalmaktadır. Bunun neticesinde de kalp ağrısı oluşmaktadır. Kalp hastalığı ile bağlantılı olmayan göğüs ağrıları, genellikle göğüste iğne veya bıçak saplanır tarzda batma hissi olarak görülmektedir. Göğüs ağrısı göğüste yanma hissi, sıkışma hissi, ağrı ile birlikte nefes darlığı, göğse bastırılma hissi, sol kolda uyuşma ve ağrı şeklinde oluyorsa kalp hastalığına işaret etmektedir. Bu tür şikayetler daha çok efor ile ortaya çıkmakta ve dinlenme ile kaybolmaktadır. Dolayısıyla da efor sarf etmenin önüne geçmektedir.

3- Çarpıntı:

Çarpıntı, kalp hastalıklarının önemli belirtilerinden biri olup, kalbin düzenli ya da düzensiz bir şekilde hızlı olarak atmasıdır. Kalpteki ritim bozukluğu en fazla kalp damar tıkanıkları ile kalp kapağı hastalıklarına işaret etmektedir. Kalp ritim bozuklukları bazen basit ve tedaviye gerek duyulmayacak kadar önemsiz olabilmektedir.

Çarpıntı, şayet efor ile birlikte oluyor ise kalp hastalığına bağlı olma olasılığını azaltmaktadır. Kalp hastalığına işaret etmesi daha çok istirahat esnasında olan çarpıntılardır. Tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, göğüste ağrı, göz kararması ve fenalık hissi de ciddi bir kalp ritim bozukluğuna işaret edebilmektedir.

Kalp hastalığında tanı süreci nasıldır?

Kalp hastalığı belirtileri ile kontrole gelen hastalarda kalbin kas dokusunun iyi kasılıp kasılmadığı, kalp kapaklarında daralma ya da kaçak olup olmadığı, kalpte delik olup olmadığı yönünde ekokardiyografi ve renkli doppler yapılmaktadır.

Kalp damar tıkanıklığının belirlenmesi için efor testi yapılmaktadır. Efor testi yapılamayanlara ise kalp sintigrafisi yapılmaktadır.

Yapılan bu testler neticesinde kalp damar tıkanıklığı bulguları sonrası, damar tıkanıklığının tam olarak netleştirilmesi ve tedavi konusunda karar verebilmek için koroner anjiografi yapılmaktadır.

Çarpıntı şikayeti olan hastalarda, kalp ritim bozukluğunun belirlenmesi için 24 saat süreli ritim holteri testi yapılmaktadır. Yapılan holter testi ile ritim bozukluğu belirlenirse, daha ileri incelenmesi ve tedavisinin belirlenmesi için elektrofizyolojik çalışma yapılmaktadır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.