James Mill biyografi
Menu

James Mill biyografi

James Mill, İngiliz filozof, politikacı ve ekonomisttir. 19. yüzyılın tarihe damgasını vurmuş liberal düşünürüdür. 1806 yılında İngiltere’de doğmuştur. Sosyal alanda, siyaset ve ahlak alanında uygulamaları ve düşünceleri ile ün kazanmıştır.

Hayatı

İlk eğitimlerini babasından alan Mill, üç yaşında Latince öğrendi. Yaklaşık 11-12 yaşlarında politika ve iktisat üzerine çalışmaya başladı ve 19 yaşına girdiğinde, ekonomik konular üzerinde makaleleri yayınlanmaya başladı. 1820-21 yılları arasında Fransız Baptise Say ile tanışmak için gittiği Fransa’da yaklaşık 3 ay kadar kaldı. 1823 yılında East India Hause’da memur oldu. 1858 yılında emekli oluncaya kadar burada çalışmalarına devam etti. Coleridge ve Comte gibi pek çok düşünürden etkilendi. 1851 yılında evlendi. Kadınlara oy hakkı verilmesi, İrlanda toprak reformu ve oy haklarının genişletilmesi gibi çok reformu destekledi. 19. yüzyılda eserleri ve düşünceleri çok etkili olan Mill, Fransa’nın Avignon şehrine yerleşmiş ve 1858 yılında yaşama veda etmiştir. Psikolojiyi zihnin kimyası olarak nitelendiren Mill, psikolojik bir idealizmin de geliştiricisidir. Ahlak alanında yararcılığı savunan Mill, mutluluğu insan eylemlerinin en büyük amacı ve mutlak ölçüsü yapmış, toplumun iyiliğini ve refahını temele almıştır. Mill’in sözlerinden birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse;

“İnsanlığın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz, sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.”

“Bir milletin değeri, o milleti meydana getirenlerin değeriyle ölçülür.”

Eserleri

On Liberty, Utilitarianism, Principles of Political Economy, Essays on Ethics, On Liberty, Nature and Utility of Religion, Dissertations and Discussions, Essays on Politics and Culture, Essays on Economics and Society, Consideration an Representative Government ve Essays on Equality sayılabilir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.