İşitme cihazı nedir, nasıl çalışır
Menu

İşitme cihazı nedir, nasıl çalışır

işitme cihazı nasıl çalışır

İşitme Cihazı nedir?

İşitme cihazları, seslerin yükselmesini sağlayarak duyma sorunu yaşayanların duymasını sağlamaya yarayan bir araçtır. İşitme cihazının mikrofonu, içinde yer alan diyaframa belli bir basınçla çarpan havanın sağladığı etkiyle diyaframın titreşmesi neticesinde, mevcut çıkışlarında küçük gerilimler elde edilen özel parçadır.

işitme cihazı nedir

İşitme Cihazı Nasıl Çalışır?

Mikrofon, ses dalgalarını toplar ve elektrik sinyaline çevirir. Ortaya çıkan bu elektrik sinyali, amplifikatörde yükseltilir ve hoparlöre yollanır. İşitme cihazının hoparlörü, kendisine iletilen sinyallerini tekrardan ses dalgalarına çevirmekte ve bir transducer olarak çalışmaktadır.

dijital işitme cihazı

Hoparlör yardımıyla akustik enerjiye dönüştürülen sinyaller, işitme sorunu olan hastanın kulağına iletilmekte ve hastanın duyması sağlanmaktadır. İşitme cihazları, duyma sorununun tedavisine herhangi bir etkisi olmamakla birlikte, yalnızca hastanın rahat duymasına yardımcı olmaktadır.

işitme rahatsızlığı

Dijital işitme cihazları, ses sinyallerini dijital işlemcide işlemekte ve doğal sese en yakın bir şekilde duymalarını sağlamaktadır. Bilgisayar desteği sayesinde dijital işitme cihazı hastaya özel işitme kaybına ya da gereksinimlerine uygun bir şekilde programlanabilmektedir.

işitme sorunu

İşitme cihazının seçiminde uzmanlar duyma kapasitesi, çevresel faktörler, iş ve evdeki eylemleri, kullanılmakta olan ilaçlar ve fiziki durum gibi konuları değerlendirirler. İşitme sorunu olan hastaların, işitme cihazı kullanmaları anlama ve duyma düzeyinde olumlu bir gelişme sağlar.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.