İklim nedir
Menu

İklim nedir

Yeryüzünün bir bölümünde ya da bütününde, belli sürelerle gelişen atmosfer olaylarının istatistiki ortalamasına iklim denilmektedir. Bu ortalamalar günlük, aylık, mevsimlik ya da farklı dönemleri kapsayabilmektedir. Halk arasında iklim dendiğinde bir yerin hava şartları ve koşulları anlaşılmaktadır.

Günlük hava şartları ortalaması dikkate alındığında buna iklim değil, hava durumu denmektedir. Buna bağlı olarak, aylık hava şartları ortalamasına dahi iklim denilmemesi uygun düşmektedir. İklim, belli bir bölgenin hava şartlarını yüzeysel olarak ele alır. Çünkü bir bölgede, o bölgenin iklim özelliklerine uygun olmayan, yani bilinenlere ters düşen hava şartları aylarca hatta yıllarca sürebilir. Bu nedenle de iklim, belli dönemlerdeki hava şartlarının ancak ve ancak ortalaması olmaktadır.

Bu bölgelerde hava şartları, uzun süre aynı şekilde ortalamaya uygun olarak seyredebileceği gibi, tam zıddı da olabilmektedir. Bir bölgenin iklimi şu karakterdedir dendiğinde, yapılan gözlemlerin bir ortalaması anlatılmaktadır.

Bir bölgenin iklimini etkileyen unsurlar

Isı: Isıdan bahsedilen güneş ışınlarının söz konusu bölgeye dik ya da başka bir açıyla mı geldiğidir. Ayrıca, bulutlar da ısıyı etkileyen faktörlerdendir.

Denizler: Deniz kıyısında olan bölgelerde sıcaklık değişimi çok fazla olmaz. Bunun nedeni de, denizlerin karaya oranla daha geç ısınıp daha geç soğumasıdır. Bunun yanı sıra, soğuk ve sıcak su akıntıları da iklimleri etkilemektedir.

Rakım: Deniz seviyesinden yüksek olan bölgelerde, havanın yoğunluğu çok azdır. Havanın yoğunluğunun azlığı, güneş ışınlarının tutulamamasına ve havanın soğumasına neden olmaktadır.

Hava akımı: Sıcak ve soğuk havaların yer değiştirmesi de iklimi önemli oranda etkilemektedir. Nem, havada sürekli olarak bulunan rutubet yükseğe çıktığında soğumakta ve yağmur olarak yağmaktadır.

İklim sınıflandırmaları

Günümüzde bu konularda araştırma gerçekleştiren Demertonne ve W.Kiper, iklimleri ekvator iklimi, kurak iklim, yazları yağışlı tropikal iklim, muson iklimi, kışları yağışlı alt tropikal iklim, ılımlı iklimler ve soğuk iklimler olarak sınıflandırılmıştır.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.