İçe dönük ve dışa dönük yapıdaki çocuklar
Menu

İçe dönük ve dışa dönük yapıdaki çocuklar

içe dönük çouklar

Yaşam enerjilerini iç dünyasından alan çocuklar içe dönük, çevresinden ve sosyal ortamından alan çocuklar da dışa dönük yapıdadırlar. Çocukların içe ya da dışa dönük yapıda olmalarında ailelerin payı oldukça fazladır. Ailelerinin çocuklara olan yaklaşımları, yetiştirme şekli ve iletişim dili onların içe ya da dışa dönük olmalarını şekillendirmektedir.

Bütün çocuklarda bu iki yapının da özellikleri görülebilmektedir, ancak her zaman biri diğerinden daha ağır basmakta, kişiliğine ve karakterine yön vermektedir. Çocuklar içe ya da dışa dönük yapılara sahip olsalar da zeka konusunda birbirlerinden belirgin bir farklılıkları veya üstünlükleri bulunmamaktadır. Dışa dönük çocukların daha zeki oldukları düşüncesi aslında doğru değildir. Sadece, yaşam enerjilerini kazanma yöntemleri birbirinden farklıdır o kadar.

İçe dönük çocukların karakteristik özellikleri:

Bu tip çocuklar duygu ve düşüncelerini genellikle kendilerine saklarlar. Bu düşünce ve duygularını başkalarına açmayı pek sevmezler. Bunları ifade etmek istediklerinde daha çok yazmayı tercih ederler. Yaptıkları işe, örneğin oyuna veya dersine çok daha kolay odaklanırlar. Aynı anda birden çok uğraşa girmeyi sevmezler. Kalabalık ortamlarda uzun süre kalmaktan sıkılırlar ve yaşam enerjilerini yeniden toparlamak için yalnız kalarak iç dünyalarına yönelirler. Az iletişim kurduklarından dolayı kolay arkadaş edinemezler. Sosyal becerileri düşüktür ve dil gelişimleri de zayıftır. Konuşmaktan daha çok dinlemeyi yeğlerler. Arkadaşları ile birlikte olmayı sevseler de fazlaca etkileşime girdiklerinde yorulup sıkılırlar ve tek başına olmanın huzurunu ararlar. Herhangi bir işe başlamadan önce nasıl yapılacağı hakkında derinlemesine düşünürler ve buna göre hareket ederler.

dışa dönük çocuklar

Dışa dönük çocukların karakteristik özellikleri:

Bu yapıdaki çocuklar, duygularını ve düşüncelerini konuşarak, fiziksel mimikler veya tepkilerle rahatça ifade etmektedirler. Aynı anda birden çok işle uğraşmaktan hoşlandıkları gibi tek bir işle uğraşmaktan da sıkılırlar. Sosyal ortamlarda olmaktan hoşlanan yapıya sahiptirler. Yaşam enerjisini yeniden toplamak için birileriyle konuşmak veya paylaşmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Çok rahat bir şekilde arkadaş edinebilir, sosyal ortamlara girebilirler. İlgi odağında olmaktan ve kendisini anlatmaktan hoşlanırlar. Yaşayarak öğrenmeyi seven bu çocuklar, belli bir işle uğraşırken çok daha iyi odaklanabilmek için çevresinde birilerinin olmasını isterler. Yeniliklerden hoşlanan ve yaratıcılığı gelişmiş olan çocuklardır. Yeni bir iş ya da eyleme büyük bir istek ve heyecanla dahil olurlar, bu yaptığından da dahil olduktan sonra sevip sevmediğine karar verirler.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.