Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir
Menu

Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir

hüseyin rahmi gürpınar

17 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Edebiyat-ı Cedide dönemi önemli bağımsız yazarlarından biridir. Roman ve öykü yazarı olmasının yanında natüralizmin de en önemli temsilcilerinden olan bir isimdir. Babası Padişah yaveri olan Hüseyin Rahmi, annesinin vefatı sonrasında Girit’e babasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. Bir süre Girit’te babası ile kalan ve ilkokul çağına gelen Hüseyin Rahmi, babasının evlenmesi ile birlikte İstanbul’a anne annesinin yanına gönderilir. 1878 yılında Mekteb-i mülkiye’ye girmiş, ancak rahatsızlanınca okulu bırakmak zorunda kalmış ve Adliye Nezareti kaleminde memurluk yapmaya başlamıştır. Sonraları Ticaret Mahkemesinde Aza Mülazamı olarak da görev almıştır.

1887 yılında Ahmed Mithat Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazılarını yayımlamaya başlayan Hüseyin Rahmi, gazetede önemli Fransız isimlerinin çevirilerini de yapmaya başlar. Aynı gazetede batılılaşma rüzgarına kapılarak olağan dışı ve komik durumlara düşen kahramanlara yer verdiği ilk romanı olan “Şık”ı yayımlar. 1894 yılında İkdam gazetesine geçen Hüseyin Rahmi, burada onu edebiyat dünyasına tanıtan “Mürebbiye” alı eserini yayımlar. Metres, Tesadüf ve Nimetşinas adlı eserlerini de bu gazetede yayımlayarak edebiyat dünyasında iyice tanınır. İstibdat günleri geldiğinde Hüseyin Rahmi’nin “Alafranga” adlı romanı sansür edilir. 1911 yılında ise romanının adını “Şıpsevdi” olarak değiştirir. Sansürlü yıllarda kendisini kenara çeken yazar, Meşrutiyet’in tekrardan ilan edilmesinden sonra Ahmet Rasim ile birlikte “Boşboğaz ile Güllabi” adlı bir mizah dergisi çıkarmaya başlarlar. Toplam 37 sayı yayımlanan bu mizah dergisi, mizahı en güzel şekliyle okurlarına ulaştırmıştır. 1924 yılında yayımladığı ve ahlaka aykırı olduğu iddia edilen “Ben Deli miyim?” adlı romanı nedeniyle yargılanır, ancak bu davadan beraat eder. Kütahya Milletvekili olarak parlamento’da da görev alan Hüseyin Rahmi Gürpınar, tarih 8 Mart 1944’ü gösterdiğinde hayata veda eder.

hüseyin rahmi gürpınar kimdir

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanları;

Şık (1889)
İffet (1896)
Mutallâka (1898 Mürebbiye (1899)
Bir Muadele-i Sevda (1899)
Metres (1900)
Tesadüf (1900)
Şıpsevdi (1911)
Nimetşinas (1911)
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912)
Gulyabani (1913)
Cadı (1912)
Sevda Peşinde (1912)
Hayattan Sayfalar (1919)
Hakka Sığındık (1919)
Toraman (1919)
Son Arzu (1922)
Tebessüm-i Elem (1923)
Cehennemlik (1924)
Efsuncu Baba (1924)
Meyhanede Hanımlar (1924)
Ben Deli miyim (1925)
Tutuşmuş Gönüller (1926)
Billur Kalp (1926)
Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu (1927)
Mezarından Kalkan Şehit (1928)
Kokotlar Mektebi (1928)
Şeytan İşi (1933)
Utanmaz Adam (1934)
Eşkıya İninde (1935)
Kesik Baş (1942)
Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür (1943)
Ölüm Bir Kurtuluş mudur (1954)
Dirilen İskelet (1946)
Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı (1949)
Deli Filozof (1964)
Kaderin Cilvesi (1964)
İnsanlar Maymun muydu (1968)
Can Pazarı (1968)
Ölüler Yaşıyor mu (1973)
Namuslu Kokotlar (1973)

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın öyküleri;

Kadınlar Vaizi (1920)
Namusla Açlık Meselesi (1933)
Katil Bûse (1933)
İki Hödüğün Seyahati (1934)
Tünelden İlk Çıkış (1934)
Gönül Ticareti (1939)
Melek Sanmıştım Şeytanı (1943)
Eti Senin Kemiği Benim (1963)
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.