Hürrem Sultan kimdir
Menu

Hürrem Sultan kimdir

Hürrem-Haseki sultan, 16. yüzyılda Türk tarihinin en ünlü kadınıdır. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir hakanın eşi olması, ilk siyasete katılan kadın olması ile karşımıza çıkması, İbrahim paşa’nın ve Veliaht-Şehzade Mustafa’nın katline birinci derecede sebep olduğundan, Hürrem Haseki’nin çok konuşulan bir şahsiyet olmasına sebep olmuştur.

Hürrem,  Slav ırklarından olan Ukran kavmindendir. O zaman, Polonya krallığına ait olan Rutenya’da doğmuştur. Bir rahibin kızıydı. Asıl adı Alexandra Lisovska’dır. Kırım Türkleri tarafından esir alınmıştır. Bu sırada 9 yaşındaydı ve 1506 yılında doğmuştu. Tahminen kanuni’den 11 yaş küçüktür. Hürrem, Kırım hanı tarafından saraya hediye edilmiştir. Hangi tarihte istanbul’a geldiğini bilmiyoruz. Ancak birkaç yıl Kırım sarayında eğitim ve tahsil görmüştür. Çünkü Kanuni’ye taktim edildiği 1520 yılında, sultan daha bir iki aylık tahta geçmişti. Henüz padişah zevceliği eğitimi tamamlanmamıştı. Hürrem’in bütün amacı, Cihan saltanatı denilen tahta oğullarından birini geçirmek oldu. İlk oğlunu doğurduğu 1521 yılında, takriben daha 15 yaşındaydı. Ölünceye kadar bu siyasetine devam etmiştir. Ortada oğullarının tek rakibi olan, meşru şehzade Mustafa bulunuyordu. Şehzadeyi yok etmek için kanlı entirikalara bulaşmıştır. Şehzade Mustafa’nın annesi Gülbahar Haseki idi. Kanuni’nin annesi Valide sultan’ın ölümünden sonra Hürrem, Haremin tek sahibi olmuştur.  Hatta şehzade Mustafa, validesi ile çeşitli vilayetlere gönderilmiştir. Kanuni gibi bir padişahın, Hürrem’in etkisine nasıl böyle girdiği anlaşılamayabilir, fakat Hürrem bu konuda çok çalışmış ve yıllarca uğraşmıştır. Hürrem güzel bir kadın değildi fakat, son derece çekici, cazip ve akıllıydı.

Hürrem sultan, Padişaha arka arkaya Mehmet, Selim, Bayezid, Cihangir adlı dört şehzade ve Mihrimah sultanı vermiştir. Kanuni, Mihrimah sultanı çok severdi. Güzel olmasının dışında, zeki ve etkili bir prenses olan Mihrimah, annesine benzemiş ve Sadrazam Damat Rüstem paşa ile evlenmiştir. Rüstem paşa ile annesinin izinden gitmiştir. Devamlı kışkırtma ile vezir İbrahim paşayı aleyhinde tahrik etmiştir. Bunun sebebi, onun oğullarını tahta çıkarmak istemeyen İbrahim Paşa olduğu içindi. İbrahim paşa bir süre sonra idam edildi. Hürrem’in damadı Rüstem paşa yerine geçirildi. Hürrem Haseki sultan, hiçbir oğlunun tahta çıkmasını göremeden  ölmüş, ölümünden sonra tahta, oğlu 2. Selim çıkmıştır.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.