Menu

Günümüzde matematiğin kullanım alanları

matematik

Çok eski dönemlerde şekillerin ve sayıların ilmi olarak tanımlanan matematik, tarihin başlangıcından bugüne en eski bilimlerden birisidir. Günümüzde ise geldiği boyut, geçirmiş olduğu gelişim ve değişimler neticesinde birkaç cümle ile anlatılamaz. Matematikçiler, matematiği resim ya da müzik gibi incelik gerektiren bir sanat, özel kişilerin anlayabildiği çok özel bir tür dil olarak tasvir ederler.

Matematiğin günümüzdeki kullanımı;

Bilgisayar oyun modellemelerinde ve robotlarda cebirsel geometri teknikleri, uçak ve uydu gibi modellemelerde, dinamik sistemlerin değişimlerini ölçümlemede diferansiyel denklemler ile sayısal analiz kullanılmaktadır. Hacmi küçük fakat yüzeyi büyük antenlerin yapımında, canlıların kılcal damar düzenleri ile kan akış sistemlerinin nasıl işlediğinin açıklanmasında fraktal geometri, dijital verilerin en az kayıp oranı ile en uzak noktalara yollanması için de fourier analiz teknikleri kullanılmaktadır. Dijital veriler ile ilgili matematiksel teknolojiyi belirleyebilmek için cebirsel topolojinin alt kolu denilen uygulamalı homolojiden faydalanılır. Programlamacılık alanında algoritmik teknikler, elektrik devreleri ve bilgisayar programlama dalında ise soyut mantıktan yardım alınır. Veritabanları ile ilgili topolojik ve kombinatorik incelemeler çizge kuramı ile yapılmaktadır. Canlıların üreme ve hastalıkların yayılma mekanizmalarının modellemesi için hücresel otomatlar kullanılmaktadır.

matematiğin kullanım alanları

Matematiğin konuları nelerdir?

En başta sayılar gelmektedir. Bunlar; Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar, karmaşık sayılar, asal sayılar, hiperbolik sayılar, sabitler, çifte karmaşık sayılar, P-sel sayılar, ardışık sayılar, aşkın sayı, mükemmel sayı, ikili sayı  ve sıfır’dır.

Uzay ile ilgili olarak cebirsel geometri, diferansiyel geometri, diferansiyel topoloji, cebirsel topoloji, lineer cebir, geometri, trigonometri, diferansiyel geometri, topoloji ve fraktal geometri’dir.

Hesap ile ilgili olarak da Aritmetik, analiz, türev, kesirli hesap, fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, kalkülüs, vektör hesabı, diferansiyel denklemler, dinamik sistem ve kaos kuramı gibi konular gelir.

Matematiğin ana dalları nelerdir?

Matematik ile ilgili temel dalları soyut cebir, sayılar teorisi, cebirsel geometri, gurup teorisi, analiz, topoloji, çizge kuramı, genel cebir, kategori teorisi, matematiksel mantık, türevsel denklemler, kısmi türevsel denklemler, olasılık ve kompleks fonksiyonlar teorisi’dir.

Matematiğin kullanıldığı yöntemler;

Bunlar; Matematik felsefesi, matematiksel şüphecilik ve oluşturmacı matematiktir.

Matematiğin temelleri;

Bunlar; Kümeler teorisi, sembolik mantık, model teorisi, kategori teorisi, teorem ispatlama, mantık ve tersine matematik’tir.

One Response
  1. Anonim

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.