Menu

Gezegenlerin oluşumu ve evrimi

gezegenlerin oluşumu

Güneş sistemini meydana getiren her bir birey, başilangıçta bir bulutsunun parçaları olarak ortaya çıkmıştır. Fakat bu bulutsu, ilk zamanlardaki gibi sadece helyum ve hidrojenden ihtiva etmediği gibi ağır elementleri de içermekteydi. Gezegenlerin oluşumu bunun sayesinde gerçekleşmiştir. Demir ve daha hafif olan elementler yıldızların içerisinde, demirden çok daha ağır olan elementler ise süpernova patlamalarında ortaya çıkmıştır.

Gezegenlerin oluşumu

Gezegenler, sitemin merkezinde oluşmuş olan Güneşin çevresindeki artık gaz ve tozlardan meydana gelmiştir. Başlangıcında, toz ve gaz bulutları Güneşin etrafında dönmekte olan bir disk şeklindeydi.

Bu ilk dönemde, toz parçacıkları bir araya gelmiş, kondrül denen küçük göktaşlarını oluşturmuşlardır. Bu küçük göktaşları, çevresindeki diğer toz parçacıkları ile de bir araya gelmiş, kondrit adı verilen göktaşlarını meydana getirmişlerdir. Uzaydaki göktaşlarının halen tespit edilenleri de kondrit denilen bu göktaşlarıdır. Kondritler de birbirleriyle birleşerek gezegencikleri oluşturmuşlar, sistemde fazla gaz ve toz bulutunun da ortadan kalkmasını sağlamıştır. Küresel şekilde ve sıcak yapıları olan gezegenciklerin ebatları, Ay’ın boyutlarından çok daha küçük olarak oluştu. Neticede, başlangıçta toz ve gaz bulutunun olduğu düzlemde pek çok gezegencik oluşmuş oldu.

Gezegenlerin evrimi

Oluşan bu gezegencikler, yörüngelerinin birbirleriyle kesişmesi nedeniyle, zaman içinde birleştiler ve daha büyük çaplı cisimleri meydana getirdiler. Başlangıçta oluşan bu gezegencikler, 10 milyon yıllık bir zaman zarfı içinde büyük çapa ulaşmış olan gezegenler tarafından çekilerek ortadan kalktı. Bundan geriye sadece yörüngelerinde seyreden az miktarda göktaşı ve az sayıda gezegenler kalmış oldu.

Güneşe olan uzaklıkları nedeniyle gaz devlerinin oluşumu kayasal gezegenlere göre biraz daha farklı bir gelişme göstermiştir. Güneşten uzak ve soğuk olan dış kısımlarda, katı ve su halinde bulunan gazlar buz şeklinde bulunmaktadır. Buz içeren gezegencikler de bir araya geldiler ve dev gezegenler halini aldılar. Boyutları ve güçlü kütle çekimleri nedeniyle, çevresindeki tüm gazları kendilerine çektiler. Dolayısıyla, dış kısımlarda kalan bu gezegenler büyük çapta gaz içermektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.