Gençlik döneminde aileyle yaşanan sorunlar
Menu

Gençlik döneminde aileyle yaşanan sorunlar

gençlik sorunları

Gençlik döneminde aileyle yaşanan sorunlar

Gençlik dönemi en fazla sorunun yaşandığı dönemdir. Çünkü çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde hem fiziksel hem de ruhsal sorunlar yaşanır. Önemli olan bu sorunları rahat bir şekilde atlatmaktır. Çünkü, okul başarısı dahil olmak üzere, kişiliğin oturması bu döneme denk düşer. İşte, gençlikte yaşanan sorunlar ;

eregenlik sorunları

Aile yaşanan sorunlar aileden aileye ve gençten gence bir değişim vardır. Çünkü, yaşanan sorunların her gençte etkisi farklıdır. Bazı gençlerde çok küçük sorunlar ciddi bunalımlar yaratırken bazılarını hiç etkilemez. Bu nedenle öncelikle gençlerin algısı çok önemlidir. Çok küçük bile olsa depresyona sokan sorunlar varsa mutlaka ciddiye alınmalı ve çözüm yolu bulunmalıdır. Gençlik döneminde yaşanan sorunların fazla olması ülkemizde aile kavramına verilen önemden kaynaklanmaktadır. Çünkü, bizler çocuklarımızla çok iç içe yaşamaktayız.

Gençlik döneminde eğitim hayatının en önemli dönemi de yaşanır. Üniversite imtihanları, okul sınavları başlıca sorunlardandır.

Bedensel gelişimin hızlı olması, sürekli değişen bedenine uyum sağlamaya çalışmak,

Cinsellikle ilgili bilgilerin alınmaya başlanması,

Maddi olarak aileye olan bağımlılık ve ailenin kuralları ile yaşamak zorunda olmaları başlıca sorun kaynaklarıdır.

Ailenin gencin içinde olduğu psikolojik sorunları bilmemesi, aile içinde eşler arasında olan uyum sorunları, gençlerin üzerine çok gidilmesi ve baskı görmesi, sürekli olarak nasihat almak, çocuk muamelesi görmek, bir birey olarak kabul edilmemek, kendini ifade etmeye olanak verilmemesi, en ufak hataların büyütülmesi, gencin olumlu davranışlarının övülmemesi yaptığı yanlışlardır.

Aile içinde bunları öğrenmek için belirli uzmanlara gidilebilir. Her şeyden önce gencin psikolojik ve bedensel değişimlerinin nelere mal olacağı iyice anlaşılmalıdır. Bu dönemde yaşanan sorunlar bazı gençlerin eğitim hayatını bitirirken bazılarını da madde bağımlılığına itebilir. Yaşanan ergenlik sorunlarının bir kişilik sorunu olarak kabul edilmesi yanlıştır. Ergenlik döneminde fazlalaşan hormon salınımı nedeni ile duygu ve düşünceler değişebilir. Bu gayet normal bir süreçtir.

Gençlerin, aileler tarafından anlaşılmaya, affedilmeye, dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Her ne yaparsa yapsın arkasında ailesinin olduğunu bilmek ve dik durabilmek bu dönemde en önemli konudur. Bu sorunların ortak çözümü, genci bir birey olarak kabul etmek ve onunla iletişime geçmektir. Sorunların büyük olduğu ailelerde psikolojik destek mutlaka alınmalıdır.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.