Fotovoltaik sistem ve temiz enerji
Menu

Fotovoltaik sistem ve temiz enerji

fotovoltaik sistem nedir

Dünyanın enerji kaynakları giderek azalmakta ve alternatif birçok enerji konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bilinen en büyük ve tükenmeyen enerji kaynağı olan güneş’ten yararlanmak, temiz ve güvenilir enerji kaynaklarını kullanmamıza imkan sağlayacaktır. Bu amaçla, pek çok sistem geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bunlardan biri de fotovoltaik sistemlerdir.

fotovoltaik

Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmeye imkan sağlayan sistemlere fotovoltaik sistemler denmektedir. Fotovoltaik, güneş pili anlamına gelmekte olup, güneş enerjisini DC ( doğru akım ) elektrik enerjisine çevirmeye yarayan panellerdir.

fotovoltaik panel

Fotovoltaik sistemde panellerle birlikte aküler, şarj regülatörü, solar evirici ve şalt malzemeleri bulunmaktadır. Aküler elde edilen elektrik enerjisini depolamakta kullanılmaktadır. Şarj regülatörü de sistemde akülerin şarj kontrollerini sağlamaktadır. Solar eviricinin görevi de DC elektirik enerjisini AC elektrik enerjisine çevirmeye yaramaktadır. Sistemin ana elemanlarından olan şalt malzemeleri ise, sistemin enerji üretimini, dağıtımını, kontrol ve güvenliğini sağlamaya yarar.

fotovoltaik sistem

Fotovoltaik sistemler şebeke bağlantılı ve şebekeden bağımsız olarak ikiye ayrılmaktadır. Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemlerde, enerji tüketimi sistemin ürettiği enerjiden karşılanmaktadır. Tüketimin üretimden çok olduğu anlarda, tüketim fazlası enerjinin şebekeden karşılanmasına imkan sağlar. Üretimin fazla olduğu durumlarda ise, elde edilen enerji şebekeyi beslemektedir.

fotovoltaik sistem enerjisi

Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerde, elde edilen elektrik enerjisi akülerde depolanmaktadır. İhtiyaç duyulan elektrik enerjisi sürekli olarak bu akülerden sağlanır. Bu sistemin kapasitesi, güneşten elektrik enerjisi üretilemediği zaman hesaplanarak, gereken ihtiyaca göre boyutlandırılabilmektedir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.