Menu

Fizik nedir

fizik

Fizik nedir?

Fizik bilimin beşiğidir. Maddeler ve enerji arasında ki bağı kullanarak çevremizde çalışan her tür makine, tabiat olayını açıklayan bilim dalına fizik denilmektedir. Fizik sayesinde bugün evimizde kullandığımız makinelerden tabiat olaylarına hatta uzay mekiklerine kadar teknoloji geliştirilmektedir. Bu nedenle fizik bilimi dünyanın en önemli bilim kaynağı olarak görülür.

Fizik doğada olan veya atoma kadar giren çeşitli olayları denklemler haline getirerek tüm bilim dallarının hizmetine verir. Onunla en yakın irtibatta bulunan bilim dalı kimyadır. Fizik çeşitli dallara ayrılır.

Fiziğin dalları nelerdir?

Mekanik ; cisimlerin üzerinde ki kuvvet ve dirençle oluşan hareketleri inceler. Mekanik sayesinde makineler tasarlanır ve pek çok bilim türüne yardımcı olunur.

Atom fiziği ; Atomların yapısı ve hareket tarzı incelenir. Atom fiziği sayesinde pek çok teknoloji gelişmiştir. Nano teknoloji ve uzaya giden füzelerin yapılanması bu sayede yapılır. Bu fiziğin gelişimi ile kuantum fiziği de gelişmiştir.

Nükleer fizik ; Nükleer fizik sayesinde atom çekirdeği incelenir. Bu sayede elektrik üretimi yapılır. Burada amaç, insanlığa yararlı olacak sistemlerin gelişimidir.

Termodinamik ; Isının yarattığı enerji ve ısının yayılmasını inceler. Bu sayede ısıtma, soğutma teknolojileri gelişmiştir. Ayrıca buzulların erimesine kadar çeşitli doğa olaylarını inceleyen bilim dalıdır.

Optik ; ışığın hızını, yansımasını ve cisimlere etkisini ölçer. Gözümüzle ilgili pek çok bilgiyi bu sayede öğrendik.

Elektrik; elektriğin cisimler üzerinde ki kuvveti ve direncini araştırır. Bu gün kullandığımız tüm elektrikli aletler bu sayede geliştirilmiştir. Ayrıca doğa olaylarına kadar kapsamı içindedir.

Manyetizma; Manyetik alanlar ve onların etkilerini inceler. Pek çok konuda örneğin tıbbi makinelerin üretilmesinde çok yardımcı olan bir daldır.

Fizik nasıl inceleme yapar?

Fizik araştırmalarında önce gözlemler yapılır. Bu gözlemlerde olaylara etki eden çeşitli kuvvetler incelenir. Daha sonra bunlar matematiksel denklemlere çevrilir. Fizik,  ağırlıklı olarak enerjiyi iyi incelemesi ve bu sayede maddenin en ufak parçasına kadar enerjinin rolünü çözmesi ile tüm bilimlerin anası kabul edilir. Astronomi, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Tıp ve Mühendislik bilimleri fizik sayesinde gelişmiş ve ilerlemiştir. Tüm bu bilim dalları içinde en yakın olduğu dal kimyadır. Ona en fazla yardımcı olan dal ise matematiktir. Tüm kuramlar ve deneyler matematik sayesinde formüllere çevrilir ve diğer dalların hizmetine verilir. Bir nevi matematik, fiziğin sağlamasıdır. Kuramların mantıklı açıklamalarıdır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.