Menu

Fatiha suresinin fazileti

bvyj5oym

Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır.

Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında mevcuttur.

Peygamberimiz bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor:

“Allahu Teâlâ buyurdu ki: Ben namaz suresi olan Fatiha’yı kendimle kulum arasında yarı yarıya paylaştırdım. Yarısı Benim, yarısı da kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuşacaktır.

Kul, ‘Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn’ (Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir) dediği zaman, Allah, ‘Kulum Bana hamdetti’ buyurur.

Kul, ‘Er-Rahmâni’r-Rahîm’ (O Rahman’dır, Rahîm’dir) dediği zaman, Allah, ‘Kulum Beni methetti’ buyurur.

Kul, ‘Mâliki yevmiddîn’ (Din Gününün Sahibidir) dediği zaman, Allah, ‘Kulum Beni tazim etti, işlerini Bana havale etti’ buyurur.

Kul, ‘İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn’ (Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz) dediği zaman, Allah, ‘İşte bu kulumla kendi aramdadır ve kulumun dilediği de onundur‘ buyurur.

Kul, ‘İhdine’s-sırâta’l-müstekîme sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayri’l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn’ (Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazabına uğramış yahut sapmış olanların yoluna değil) dediği zaman, Allah, ‘İşte bu kulumundur ve kulumun istediği de onun hakkıdır’ buyurur.”

***

fatiha

Kur’ân’ın en faziletli suresi Fatiha olduğu gibi, en faziletli âyeti de yine Fatiha’nın bir âyetidir.

Fatiha, sevabı bakımından İhlas Suresi gibi Kur’ân’ın üçte birine denk geliyor:

İbn Abbas’ın rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) bu hususu şöyle dile getirmiştir:

Fatiha sevap bakımından Kur’ân’ın üçte birine denktir.”

Bir işe başlarken Bismillah denmesi gerektiği gibi, Fatiha okunması da tavsiye ediliyor.

Ebû Hüreyre’nin rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

Hayırlı bir iş Elhamdülillah ile başlamazsa sonu kısıktır, bereketsizdir.”

***

Fatiha’yı okuduktan sonra “Veleddâllîn” deyince hemen arkasından “Amin” demek sünnettir. “Amin”in önemini ve Allah katındaki yerini Peygamberimiz’den (a.s.m.) öğreniyoruz.

“Amin, mü’min kullarının diliyle Rabbülâlemin’in mührüdür.”

Fatiha muhtevası ve manası, zenginliği ve içinde barındırdığı derinlik itibarıyla da bambaşka bir güzelliğe sahiptir.

İmam Buhârî’nin rivayetine göre, Hasan Basrî bu konuda şöyle diyor:

Allah bütün semavî kitapların ilmini Kur’ân’da; Kur’ân’da mevcut olan ilimleri de Fatiha Suresi’nde toplamıştır. Fatiha’nın tefsirini öğrenen bütün semavî kitapların tefsirini öğrenmiş gibi olur.”

***

Fatiha maddi ve manevi her derde deva, her hastalığa şifa ve her sıkıntıya ilaçtır.

Abdülmelik bin Umeyr’in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (a.s.m.) bu hakikati şu sözleriyle dile getirmiştir.

Fatiha Suresi her derde devadır.”

“Fatiha bütün dertlere karşı şifadır.”

“Fatiha Suresi, zehirden kurtulmak için bir şifadır.”

Fatiha nazara, göz değmesine karşı da bir şifa kaynağıdır.

İmran bin Husayn’ın rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

Fatiha’yı ve Ayete’l-Kürsi’yi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.”

(Hadislerin kaynağı için (Hayatımızdaki Kur’ân) isimli çalışmaya bakılabilir.)

Son 50 Yorum
 1. selin Cevapla
 2. umut Cevapla
 3. umut Cevapla
 4. umut Cevapla
 5. umut Cevapla
 6. Mehmet Sehıt Cevapla
 7. Aydin Atli Cevapla
 8. Yeşim Aslı Polat Cevapla
 9. Meshedi Salimov Cevapla
 10. Kahraman Deniz Cevapla
 11. Bedri Eren Cevapla
 12. Yavuz Nişancı Cevapla
 13. Muzaffer Beldüz Cevapla
 14. Umut Oğuz Cevapla
  • umut Cevapla
 15. Erdoğan Karakoç Cevapla
 16. Berra Onat Cevapla
 17. Mehmet Tayfur Algan Cevapla
 18. Serdar Kancan Cevapla
 19. Hikmet Çava Cevapla
 20. Fikret Gençsoy Cevapla
 21. Ersan Bilbey Cevapla
 22. Erdoğan Kaynak Cevapla
 23. Mehmet Simsar Cevapla
 24. Adnan özkan Cevapla
 25. Muzaffer Çandır Cevapla
 26. Hikmet Ovale Cevapla
 27. Rasim Tekeci Cevapla
 28. Utku Gizer Cevapla
 29. Betul Tulay Yilmaz Cevapla
 30. Nurlana Çiraq Cevapla
 31. Leyla Kırkpınar Cevapla
 32. Münevver Soydemirgil Cevapla
 33. Osman ULUTÜRK Cevapla

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.