Ezoterizm nedir
Menu

Ezoterizm nedir

ezo baş

Ezoterizm, belirli konular ile ilgili bilgileri saklı tutmak ve kendine özgü dereceler ile öğretmektir. Bu öğretiler genellikle dinler içindeki özel bilgilerdir. Bu öğretileri alacak olan kişilere simgeler, deyişler, anımsatmalar, çeşitli şifreler ile öğretim yapılır. Kesinlikle saklı tutulur.

ezo1

Ezoterizm, seçilmiş bazı topluluklara verilen semboller ve şifreler ile öğretmektir. Hemen hemen her kültürde uygulanmaktadır. Sadece din değil, kimya, matematik, fizik gibi bilimlerde semboller ile öğretilir. Binlerce yıllık birikmiş bilgi ve deneyimler sadece bu bilgiyi almaya hazır olanlara verilir.

ezo2

Ezoterik olan öğretiler, çağlar boyunca sembol ile verildiğinden ve bu semboller her çağ içinde çözümlenebildiğinden günümüze kadar gelmiştir. Geniş kitlelere yayılmadığından hiç bir bozulma ve dejenerasyon yaşanmamıştır. Son yıllarda ezoterizmi ortaya çıkaran kitaplar, filmler sayesinde bir kısmı ifşaa edilmiştir. Ezoterizm her hangi bir topluluğa veya konuya ait değildir. Bir din de değildir, bilgidir. Örneğin ezoterik bilgi  din ile alakalıysa  daha derin bir bakış açısı oluşturur.

ezo3

Ezoterizmi, insanlığın başlangıcından bu yana gelmiş bir gelenek olarak görmek gerekmektedir. Bu bilgiler sayesinde pek çok sanatçının eserini ve düşünürlerin fikirlerini anlamak daha kolaydır. Ezoterizm, Tanrıya inanır. Amaç, Tanrı’dan var olan insanların dünya üzerinde yaşadıkları hayatla tekamül etmeleri ve yeniden Tanrı’ya dönmeleridir.

ezo4

Ezoterizmi anlamak için sembollerin açıklamalarını ve ezoterik bilgiyi iyi anlamak gerekmektedir. Dünyanın her bölge ve kültüründe var olan bu sistem, birbiri ile karışmıştır. Yani, doğu ve batı kültürü birbiri ile etkileşimdedir.  Müslümanlık, Hıristiyanlık gibi büyük dinlerin yanı sıra Antik Mısır, Yunan dinlerinin de ezoterik bilgileri vardır.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.