Menu

rönesansın öncüleri Archive

Rönesans nedir

Rönesans, 15. yüzyılda başlayan ve yeniden doğuş anlamına gelen bir süreçtir. Rönesans ile birlikte yeryüzünün araştırılması, gerçek, sanat ve bilim içinde inanılmaz değişimler yaşanmıştır. Rönesans sayesinde tüm Avrupa gelişime uğramıştır. Kağıt ve matbaanın icadı, Avrupa’da sanattan zevk alan kültürlü bir sınıfın ortaya çıkması, coğrafi keşifler ile yeni yerlerin bulunması, Antik yunan kültürünün incelenmesi Rönesans’ın doğmasının