Menu

hava küre Archive

Dünyanın katmanları

Dünyamız belirli katmanlardan oluşmuştur.  Dünya etrafında olan bir hava katmanı, su, yer kabuğu, magma ve çekirdekten oluşmuştur. Dünya katmanları Hava küre: Dünyamızın etrafını saran ve dünya ile birlikte dönen çoğunluğu gazdan oluşan katmana atmosfer yani hava küre denilmektedir.  Bu katman yeryüzünden

Hava küre nedir

Hava küre yani Atmosfer, dünyayı çevreleyen hava alanının adıdır. Dünya üzerinde yaşayan canlıların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan tabakadır. Yapılan incelemelerde atmosferin yapısında bilinenin aksine, en fazla azot gazı vardır. Bu gazın oranı yaklaşık olarak %78’dir. Hava kürenin özellikleri

Hava küre nedir hava küre hakkında ayrıntılı bilgi

Dünyamız etrafını halkın kullandığı dilde hava, teknik ifadede ise Atmosfer adını verdiğimiz bir gaz tabakası çevirmiş bulunmaktadır. Atmosfer; yeryüzünden uzaklaştıkça azalan bir yoğunluk sırasına göre dizilmiş, yükseldikçe seyrekleşen ve nihayet feza boşluğuna intikal eden iç içe kürelerden ve k atlardan meydana gelir. Fakat bu kürelerin farklılığı, isimleri ve yükseklik sınırları değişiktir. Deniz dibinde yaşayan canlıların