Menu

Antoine Laurent Lavoisier Archive

Antoine Laurent Lavoisier kimdir çalışmaları hayatı eserleri buluşları devrimleri

Antoine Laurent Lavoisier (1743 -1794) Lavoisier yaşam döneminde oluşan iki devrimin paylaştığı bir kişidir. Devrimlerden biri, yüzyıllar boyunca “simya” adı altında sürdürülen çalışmaların, bugünkü anlamda, kimya bilimine dönüşmesidir. Lavoisier bu devrimin kahramanıdır. İkinci devrim, “1789 Fransız ihtilali” diye bilinir. Lavoisier bu devrimin getirdiği terörün kurbanıdır. Antoine-Laurent Lavoisier Parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir.