Ernst Bloch biyografi
Menu

Ernst Bloch biyografi

1885 yılında doğan Alman filozof ve yazardır. Berlin’de Max Weber’in öğrencisi oldu ve genç yaşta sosyalizme inanmıştır. Almanya’da tam bir nazi karşıtı olarak çalışmıştır. Bu nedenle, ülkesinden ayrılmış ve New York’a yerleşmiştir. 2. Dünya savaşı sonrasında ülkesine geri dönmüştür.

Ernst Bloch’un hayat hikayesi nedir?

1920’li yıllarda Berlin’de serbest gazeteci olarak çalıştı.  Siyasal olarak, tam bir nazi karşıtı duruş sergiledi. Bugünün Mirası isimli kitabı, 1935 yılında yayınlanınca ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.  New York’ta, Bertolt Brecht ve Thomas Mann ile birlikte Aurora Verlag yayın evini kurdu. 2. Dünya savaşının bitmesi ile 1949 yılında Goethe üniversitesinde kendine önerilen kürsüyü değil, Leipzig’de karl Marx Üniversitesindeki kürsüyü kabul etmiştir. Burada en önemli eseri olan Umut İlke, 3 cilt 1954-57 arasında yayınlanmıştır. Hukuk tarihi konusunda olan kitabı, Toplumsal Ütopya Taslağı ikinci baskısını yapmıştır. Ernst Bloch, 1959 yılında gençliği kötü yola sürüklemek ile suçlanmış, görevinden alınarak zorunlu emekli edilmiştir. 1961 yılında Tübingen’e yerleşmiş ve Tübingen üniversitesinde görev alarak yazarlığa devam etmiştir.  1968 yılında öğrenci hareketlerine destek vermiş, birçok ödül almıştır. Öldüğünde 3 bin öğrenci, meşaleli bir yürüyüş ile onu uğurlamıştır. Bloch, yazılarında ve kitaplarında en çok inançlar üzerinde durmuştur. Marksist bir görüş açısı ile Stalinizm’e karşı çıkmış ve ütopyaların daima var olması gerektiğini savunmuştur. Ernst Bloch’a göre toplumsal ütopya, yabancılaşmanın tersine insanın bilinçlenmesine yardımcı olan temellerden biridir.

Ernst Bloch’un eserleri nelerdir?

Başlıca eserleri Geist der Utopie, Thomas Müntzer als Theologe der Revulution, Spuren, Erbschaft Dieser Zeit, Freiheit und Ordnung, Subjekt-Objekt, Christian Thomasius, Avicenna und die Aristotelische Linke, Das Prinzip Hoffnung, Naturrecht und Menschliche Würde, Religion im Erbe, Politische Messungen, Das Materialismus problem ve Experimentum Mundi olarak sayılabilir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.