Erken yaşta adet görme (Puberte Prekoks)
Menu

Erken yaşta adet görme (Puberte Prekoks)

puberte prekoks

Erken yaşta adet görme (Puberte Prekoks)

Puberto Prekoks tanımı erken yaşta adet görme değil, aslında erken yaşta ergenliğin başlaması demektir. Puberte ergenlik dönemini yani buluğ çağını ifade etmektedir. Adet görmek de 9-13 yaş aralığındaki kız çocuklarının bu dönemdeki değişikliklerinden yalnızca bir tanesidir.

Puberte döneminde ilk önce göğüsler gelişmeye başlar ki, bunun adı da Telarş’tır. Bu dönemdeki göğüslerin gelişimi tek tarafta başlar, diğer taraf ise yaklaşık 6 ay sonra gelişir. Sonrasında da Pubarş adı verilen koltuk altları ve cinsel bölgede tüylenmeler başlar. Son değişim ise adet görmedir ve buna da Menarş denmektedir. Adetin 9 yaşından önce başlamasına erken menarş yani erken yaşta adet görme denmektedir. Yaklaşık 5 yıl süren bu dönemlerde, boy uzaması ve vücudun kadınsı bir şekil alması gibi fiziki değişimlerin yanı sıra, önemli denebilecek psikolojik değişimler de yaşanmaktadır.

9 yaşından önce ergenliğin başlamasına erken puberte, 16 yaşından sonra başlamasına da gecikmiş puberte denmektedir. Erken yaşta adet görme gerçek ya da yalancı olabilmektedir. Gerçek erken yaşta adet görme ( puberte prekoks ) beyindeki hipotalamus hipofiz-gonad aksının erken faaliyete başlaması neticesinde salgılanan seks hormonlarına bağlı olarak gelişme göstermektedir. Yalancı erken yaşta adet görme de beyinle ilgili değil başka organlardaki bir patolojiden kaynaklanmaktadır ki, buna bağlı olarak çok fazla seks hormonu salgılanır.

erken yaşta adet görme

Gerçek erken yaşta adet görme ( puberte prekoks ) nedenleri;

Beyin tümörleri, kafa travması, menejit, araknoid kist, ansefalit hidrosefali gibi beyinle ilgili patolojik durumlar, langerhans hücreli histiyositoz, idiopatik yani sebebi bilinmeyen durumlardan oluşmaktadır.

Yalancı erken yaşta adet görme ( puberte prekoks ) nedenleri ise;

Adrenal korteks tümörleri, over kistleri ve tümörleri, konjenital adrenal hiperplazi, McCune Albright sendromu, hormonal streoid içeren ilaç alımı, ektopik gonadotropin salgılayan tümörlerdir.

Puberte prekoks tedavisindeki amaç, boy uzamasının erken durmasını engellemek ve psikolojik destek sağlamaktır. Çünkü kız çocuğunda erken buluğ çağına girmeden dolayı hızla boy uzaması görülür ve sonrasında da erken durduğu için de boyu kısa kalır. Gerçek erken yaşta adet görme durumunda, hormonal ilaçlar yardımıyla beyindeki patolojik duruma bağlı fazla hormon salgılanması durdurulur. Yalancı olan da ise tespit edilen sebebe yönelik bir tedavi uygulanmaktadır. Mesela, bunun sebebi bir tümör ise ameliyatla alınır.

Erken ergenlik döneminde kız çocuklarında aşırı tüylenme gibi erkeksi bazı durumlar görülür. Bu duruma da heteroseksüel puberte denmektedir. Polikistik over sendromu, bu durumun en sık görülen sebeplerinden biridir. Geç başlangıçlı form olarak tanımlayabileceğimiz konjenital adrenal hiperplazi heteroseksüel pubertenin en sık görülen sebeplerinden diğer bir tanesidir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.