Menu

Er-Râfi isminin anlamı ve özellikleri

er-rafi
Er-Râfi – الرافع
Allah’ın 99 isminden biri olan er-rafi, Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Başardığımız her bir işin ve refaha ermenin er-rafi isminin tecelli etmesiyle olduğunu bilkmemiz gerekmektedir, nasıl ki bir sultanın zelil olmasında el-mufid ismi tecelli ediyorsa, bir köleninde sultanlık makamına erişmesinde, er-rafi ismi tecelli etmektedir, allah bizleri er-rafi isminin tecelli ettiği kullarından eylesin…

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.