Epilepsi nedir, tanısı, nedenleri ve tedavisi
Menu

Epilepsi nedir, tanısı, nedenleri ve tedavisi

epilepsi hastalığı nedir

Epilepsi nedir?

Tekrarlayan sebepsiz ve düzensiz nöbetlerle tanımlanan kronik nörolojik bozukluklara epilepsi adı verilmektedir. Şayet kafa travması, alkol alımı, ateş ve uyuşturucu madde kullanımı gibi belirlenen bir faktör olmaksızın nöbet geçiriliyorsa epilepsiden söz edilebilir. Epilepsi hastası olan birçok insan, geçirdiği nöbetler arasında normaldirler.

Epilepsiye kalıtsal bazı genlerin sebep olduğu belirlenmiştir. Ancak epilepsinin genetik tarafı ile ilgili ortaya çıkarılması gereken şeyler vardır. Epilepsi vakalarından bazıları doğumsal kusur ve yaralanmalar, kafa travması, beyin enfeksiyonları ve beyin tümörleri gibi sonradan edinilebilmektedir. Bu vakaların çoğunluğunda altında yatan sebebin ne  ya da neler olduğu belirlenememektedir.

Bütün insanların yaklaşık %10’u hayatı boyunca en az bir nöbet geçirmektedir ve bu nöbetlerin büyük bir kısmı belirli bir nedene göre olmaktadır. Ancak her nöbet geçiren insanın da epilepsi hastası olduğu söylenemez.

Uluslar arası epilepsi sınıflandırması:

1- Yerleşimine bağlı olarak gelişen epilepsi (fokal, lokal ve parsiyel),

İdyopatik yani belirli bir nedene bağlı olmayan epilepsi,

Semptomatik yani belirtili oluşan epilepsi,

Kriptojenik yani bilinmeyen bir nedenden ötürü ortaya çıkan epilepsi.

2- Jeneralize

İdyopatik, Semptomatik ve Kriptojenik

3- Belirsiz epilepsiler

Jeneralize ve fokal nöbetli, açık, jeneralize ya da lokal özellikleri bulunmayan epilepsiler.

4- Özel sendromlar

Jeneralize ya da lokal epilepsilerde, idyopatik alt bölümler, nöbetlerin belirli bir nedeninin olmaması anlamına gelmektedir. Ancak nedenleri genetik de olabilir.

epilepsi nedenleri

Temporal lop epilepsi, şayet beyin MR’ında temporal lob hasarlı doku görülürse semptomatik yerleşim yerine bağlı epilepsi olduğu düşünülür. Otomozal dominant frontal lob epilepsi, idyopatik yerleşim yerine bağlı olarak oluşan epilepsidir. Frontal lob’ta olan tümör, felç veya travmayla ilişkili yaralanma ile nöbetin gelişmesi ise semptomatik olarak değerlendirilir. Yerleşim bölgesiyle ilişkili epilepsiler, beyinde anormal veya hasarlı fonksiyonu olan bir bölgenin nöbetlere neden olmasıdır. Beyindeki bu bölgeler frontal, temporal, oksipital veya paryetal bölgeler olabilmektedir.

Jeneralize epilepsi, beynin her iki yarısında da aynı anda nöbetlerin oluşması demektir. İdyopatik, semptomatik ve kriptojenik olarak sınıflandırılmaktadırlar. Septomatik jeneralize epilepsinin altında Lenox-Gastaut sendromu ve İnfantil spazm yatmaktadır.

Epilepsi türlerinin tanısı:

Epilepsinin sınıflandırılması, değerlendirme ve ileride yapılacak testlerin belirlenmesinde, nöbetlerin kontrolünü sağlamak için uygun tedavi yöntemlerinin seçilmesinde ve tanılamada oldukça önemlidir.

Epilepsinin türü ve nöbetlerin belirlenmesinde video EEG görüntüleme çok çok önemli testlerdir. Parsiyel nöbetlerde beyin MR’ı ve PET tarama gibi yöntemler kullanılmaktadır. Epilepsi sınıflandırmaları sadece nöbetin türü ve cinsini belirlemede kullanılmamakta, aynı zamanda gereken testlerin yapılmasında ve tedavinin belirlenmesinde de faydalanılmaktadır.

Epilepsi nedenleri:

Kafa yaralanmaları, felç, alkol tüketimi, beyin tümörleri, dejeneratif beyin hastalıkları, zihinsel gerilik ve beyin felci, kortikal displazi ve migrasyon bozuklukları, genetik yatkınlık/kalıtsallık, bağ dokusu bozuklukları, yaş, cinsiyet, ateşli nöbetler, kanser, mitokondriyel bozukluklar, migren ve psikiyatrik koşullar gibi sebepler sıralanabilir. Epilepsi hastalığı küçük yaştaki çocuklarda ve yaşlılarda daha çok görülmektedir. Epilepsi olma olasılığı erkeklerde kadınlara nazaran daha yüksektir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.