Empresyonizm nedir Empresyonizm hangi bilim dalı resim izlenimcilik
Menu

Empresyonizm nedir izlenimcilik ne zaman ortaya çıkmıştır

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İntibacılık adı da verilir.

İntibalar, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendi intibalarını anlatacağı için, meydana getirilen sanat eseri, onu meydana getirenin tam kişiliğini ortaya koyacaktır. Bu özellikleri dolayısıyla empresyonistler, kendilerini çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisizdirler. Onların dile getirmek istedikleri, kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm’de objenin kendisi değil, uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan realizmin karşıtıdır.

Empresyonizm (izlenimcilik), 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimleri yardımıyla olmasını tasarladıkları bir biçimde yansıtmaya çalışmışlardır.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin tanımlanmasına adanmış olduğu söylenebilir. Bu akımı takip edenler tarafından, resmedilen nesne veya olaydan çok günün belirli bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı üzerindeki izlenimlere önem verildi. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro olarak kabul edilir.

Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Varlığın gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atılarak, kişisel yorum ön plana çıkarılmıştır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşıyacaktır.

Bu akım Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilebilir. Zira temsilcileri arasında sembolizmin önemli temsilcileri de yer almış ve bu akımın etkilerini taşıyan eserler vermişlerdir.

İzlenimciliğin özellikleri

# Akımın en önemli özelliği bir izlenimin uyardığı duy
# Bu akımın yazarı, doğrudan doğruya gördüğü gerçeği değil de, gördüklerinin ve izlediklerinin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi ve duyumu esas alır.

# Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.

# Dış aleme, ondaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.

# Edebiyatta, resimde, müzikte okuyucunun, seyircinin, dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.

# Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayâle bürünmüş izlenimleridir.

# Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki – duygu anlamındadır.

# Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür.

# Hayale ve soyut betimlemelere yer verilmiştir.

# Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır.

# Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır.

# Sanatçılar eserlerinde kendi iç dünyalarını dile getirmişlerdir.

Temsilcileri

Resimde Temsilcileri: Auguste Renoir, Claude Monet, Van Gogh, Toulouse Leatrec, Sisley, Cezanne, Camille Pissarro Müzikte Temsilcileri: M.Ravel, C.Debussy, J.A.Carpenter, O.Respighi, C.T.Griffes, I.Albéniz, P.Dukas

Edebiyatta Temsilcileri: Rilke, Arthur Rimbauld, James Jayce

Türk Edebiyatındaki temsilcileri: Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin
98 Comments
 1. ece Cevapla
 2. ece Cevapla
 3. yusuf Cevapla
 4. damla Cevapla
 5. merve candan Cevapla
 6. merve candan Cevapla
 7. burak Cevapla
 8. Songül Cevapla
 9. yasin Cevapla
 10. dilek Cevapla
 11. elif Cevapla
 12. ahmet Cevapla
 13. ahmet Cevapla
 14. ahmet Cevapla
 15. eda Cevapla
 16. iremm Cevapla
 17. ümit Cevapla
 18. hanife Cevapla
 19. mine Cevapla
 20. alex de souza Cevapla
 21. CeLLaT Cevapla
 22. bywaly Cevapla
 23. gülbiş Cevapla
 24. su Cevapla
 25. rana Cevapla
 26. sema Cevapla
 27. yusuf Cevapla
 28. yusuf Cevapla
 29. cansel Cevapla
 30. rümeysa Cevapla
 31. damla Cevapla
 32. eda Cevapla
 33. ismi lazım değil Cevapla
 34. kübra Cevapla
 35. p-o-r-n-o Cevapla
 36. banu Cevapla
 37. sheg!l-gıS Cevapla
 38. svcn Cevapla
 39. isimdiz Cevapla
 40. yeter Cevapla
 41. emircan Cevapla
 42. zeynep Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.