Menu

Elementler ve bileşikler, element nedir

element2.jpg

Elementler ve bileşikler, element nedir, elementlerin simgeleri, elementlerin özellikleri, element çeşitleri, element isimleri ve daha fazlası

ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

Elementlerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur.
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Sabit öz kütleleri vardır.
Homojendir.
Elementler sembollerle gösterilir.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.


Elementlerin Sınıflandırılması

Metaller

Tabiatta atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç)

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
Genellikle erime noktası düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. (Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır.)
Elektrik akımını iletmez. (Karbonun bir allotropu olan grafit hariç)

Soy gazlar
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.

elementler

Altın

Simgesi : Au
Atom Numarası :79
Kütle Numarası :196,97
Yoğunluk :19,32g/cm3
Erime Sıcaklığı :1064 C
Kaynama Sıcaklığı :2856 C
İşlenmeye en uygun, yumuşak bir metaldir.
Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir.
Kızılötesi ışığı yansıttığından uzay araçlarında kaplama olarak kullanılır.
Ekonomik olarak değerlidir.

Alüminyum

Simgesi : Al
Atom Numarası :13
Kütle Numarası :26,982
Yoğunluk :2,702g/cm3
Erime Sıcaklığı :660 C
Kaynama Sıcaklığı :2519 C
Dayanıklı, kolay işlenebilen ve hafif bir element olması nedeniyle elektrik hatlarında ve endüstrinin diğer alanlarında yararlanılır.
Alaşımları, uçak ve roket parçaları yapımında kullanılır.

Argon

Simgesi : Ar
Atom Numarası :18
Kütle Numarası : 39,848
Yoğunluk : 1,784 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -189,3 C
Kaynama Sıcaklığı :-185,8 C
Renksize ve kokusuz bir gazdır. Atmosferdeki oranı yaklaşık % 1’dir.
Bir soygaz olduğu için öteki elementlerle bileşik oluşturmaz.
Bu özelliğinden dolayı elektrik ampullerinde kullanılır.

Azot

Simgesi : N
Atom Numarası : 7
Kütle Numarası :14,007
Yoğunluk : 1,2506 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -210,1 C
Kaynama Sıcaklığı : -195,79 C
Dünya atmosferinin % 78’ini oluşturur. Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir.
Bazı azot bileşikleri, tarımda gübre olarak kullanılır. Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır.

Bakır

Simgesi : Cu
Atom Numarası :29
Kütle Numarası :63,546
Yoğunluk :8,96g/cm3
Erime Sıcaklığı :1084 C
Kaynama Sıcaklığı :2927 C
Kırmızımsı renkte, parlak, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek bir metaldir.
Elektrik endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılır.
Pirinç ve bronz gibi alaşımları eşya ve alet üretiminde kullanılır.

Cıva

Simgesi:Hg
Atom Numarası :80
Kütle Numarası :200,59
Yoğunluk :13,456g/cm3
Erime Sıcaklığı :-38 C
Kaynama Sıcaklığı : 356 C
Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur.
Gümüş görünümlü , ağır bir metaldir.
Termometre, barometre gibi laboratuar araçlarında ve flüoresan lambalarda kullanılır.

Demir

Simgesi:Fe
Atom Numarası :26
Kütle Numarası :55,845
Yoğunluk :7,86g/cm3
Erime Sıcaklığı :1538 C
Kaynama Sıcaklığı :2861 C
Evrende yaygın olarak bulunan metallerden biridir.
Saf demir ya da çeşitli bileşikleri, endüstrinin hemen her alanında kullanılır.
Canlılar için yaşamsal önemi vardır.

Fosfor

Simgesi : P
Atom Numarası :15
Kütle Numarası :30,974
Yoğunluk :1,82 g/cm3
Erime Sıcaklığı :44,2 C
Kaynama Sıcaklığı :277 C
Doğada serbest olarak bulunmaz. Fosforik aitler, tarımda gübre olarak yaygın biçimde kullanılır.
Fosfor, canlılarda özellikle sinir ve kemik dokuları açısından önemlidir.

Gümüş

Simgesi : Ag
Atom Numarası :47
Kütle Numarası : 107,87
Yoğunluk :10,5 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 961,78 C
Kaynama Sıcaklığı : 2162 C
Saf gümüş, ısı ve elektrik iletimi en yüksek olan metaldir.
Genellikle çeşitli süs eşyaları, ve mücevher yapımında kullanılır.
En önemli kullanım alanlarından biri, fotoğrafçılıktır.

Helyum

Simgesi : He
Atom Numarası : 2
Kütle Numarası : 4,0026
Yoğunluk : 0,179 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -272,2 C
Kaynama Sıcaklığı : – 268,93 C
Tüm elementler arasında, kaynama noktası en düşük olan elementtir.
Yanıcı olan hidrojene göre çok daha güvenli bir gaz olduğundan balonlarda kullanılır.

Hidrojen

Simgesi : H
Atom Numarası : 1
Kütle Numarası : 1,0079
Yoğunluk : 0,09 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -259,14 C
Kaynama Sıcaklığı : -252,87 C
Evrendeki maddenin % 90’dan fazlasını oluşturur.
Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok organik bileşenin yapısında bulunur.
Çeşitli kimyasal bileşiklerin oluşturulmasında kullanılır.

Kalsiyum

Simgesi : Ca
Atom Numarası : 20
Kütle Numarası : 40,078
Yoğunluk : 1,55 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 842 C
Kaynama Sıcaklığı : 1484 C
Doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz.
Kireçtaşı, en yaygın olarak oluşturduğu bileşiktir.
Kalsiyum bileşikleri olan çimento, alçı ve kireç yapı malzemesi olarak kullanılır.

Karbon

Simgesi : C
Atom Numarası : 6
Kütle Numarası : 12,011
Yoğunluk : 2,62 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 3527 C
Kaynama Sıcaklığı : 4027 C
Bileşikleri, doğada çok yaygın olarak bulunur. Yaşam için önemlidir.
Yeryüzündeki kireçtaşı kayaçların ve kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların yapısında bulunur.

Klor

Simgesi : Cl
Atom Numarası : 17
Kütle Numarası : 35,453
Yoğunluk : 3,214 g/cm3
Erime Sıcaklığı : -101,5 C
Kaynama Sıcaklığı : 34,04 C
Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur. Birçok elementle bileşik oluşturabilir.
İçme ve şebeke sularını güvenilir hale getirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılır.

Krom

Simgesi : Cr
Atom Numarası : 24
Kütle Numarası : 51,996
Yoğunluk : 7,19 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 1907 C
Kaynama Sıcaklığı : 2671 C
Gri renkli, çok sert bir metaldir.
Genellikle çeliği sertleştirmede, paslanmaz çelik yapmada kullanılır.
Kromun tüm bileşikleri renklidir ve bazıları renk maddesi olarak kullanılır.

Kurşun

Simgesi : Pb
Atom Numarası : 82
Kütle Numarası : 207,2
Yoğunluk : 11,34 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 327,46 C
Kaynama Sıcaklığı : 1749 C
Mavi-beyaz renkli, çok yumuşak, çürümeye karşı çok dayanıklı bir metaldir.
Radyoaktif maddeleri depolamak için ve radyoaktif ışınıma karşı kalkan olarak kullanılır.

Kükürt

Simgesi : S
Atom Numarası : 16
Kütle Numarası : 32,065
Yoğunluk : 2,07 g/cm3
Erime Sıcaklığı :115,21 C
Kaynama Sıcaklığı :444,72 C
Genellikle yanardağların ve sıcak su kaynaklarının yakınlarında bulunur.
Barut ve sülfürik asit yapımında, kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır.
Canlılar için önemli bir elementtir.

Magnezyum

Simgesi : Mg
Atom Numarası : 12
Kütle Numarası : 24,305
Yoğunluk : 1,738 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 650 C
Kaynama Sıcaklığı : 1090 C
Çok parlak, beyaz bir alev çıkararak yanması nedeniyle, tek kullanımlık fotoğraf makinesi flaşlarında kullanılır.
Hafif bir element olduğu için, hava taşıtlarının yapı malzemelerinden biridir.

Manganez

Simgesi : Mn
Atom Numarası :25
Kütle Numarası :54,938
Yoğunluk : 7,43 g/cm3
Erime Sıcaklığı :1246 C
Kaynama Sıcaklığı : 2061 C
Özellikle okyanus tabanlarında çok miktarda bulunduğu sanılıyor.
Çeşitli bileşikler oluşturmada kullanılır.
Çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını artırır.
Mıknatıs özelliği taşıyan bileşikler oluşturabilir.

Nikel

Simgesi : Ni
Atom Numarası :28
Kütle Numarası : 58,693
Yoğunluk : 8,902 g/cm3
Erime Sıcaklığı :1455 C
Kaynama Sıcaklığı :2913 C
Gümüşümsü beyaz, sert, elektrik ve ısı iletimi düşük bir elementtir.
Paslanmaz çelik üretiminde, metal paralarda, öteki metalleri dış etkilere karşı korumak için kaplamada kullanılır.

Oksijen

Simgesi : O
Atom Numarası : 8
Kütle Numarası : 15,999
Yoğunluk : 1,43 g/cm3
Erime Sıcaklığı :-218,3 C
Kaynama Sıcaklığı : -182,9 C
Dünya atmosferinin %21’ini, yerkabuğu kütlesinin %49’unu oluşturur.
İnsan vücudunun kütlece yaklaşık üçte ikisi oksijendir.
Kolaylıkla tepkimeye girdiği için çoğu elementle bileşik oluşturur.

Sezyum

Simgesi : Cs
Atom Numarası : 55
Kütle Numarası : 132,91
Yoğunluk : 1,873 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 28,44 C
Kaynama Sıcaklığı : 671 C
Oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur. Suyla çok etkin biçimde tepkimeye girer.
Fotoelektrik hücrelerde ve atom saatlerinde kullanılır.

Silisyum

Simgesi : Si
Atom Numarası : 14
Kütle Numarası : 28,086
Yoğunluk : 2,33 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 1414 C
Kaynama Sıcaklığı : 2900 C
Yerkabuğu kütlesinin % 26’sını oluşturur. Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur.
Silisyum bileşiği olan kum ve kil, yapı malzemesi olarak kullanılır.

Sodyum

Simgesi : Na
Atom Numarası : 11
Kütle Numarası : 22,990
Yoğunluk : 0,971 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 97,72 C
Kaynama Sıcaklığı : 883 C
Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur.
Kağıt, cam, sabun, tekstil, petrol ürünleri ve metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

Titanyum

Simgesi : Ti
Atom Numarası : 22
Kütle Numarası : 47,867
Yoğunluk :4,54 g/cm3
Erime Sıcaklığı :1668 C
Kaynama Sıcaklığı : 3287 C
Düşük yoğunluklu, hafif dayanıklı ve kolay işlenebilir bir metaldir.
Alaşımları, hava taşıtlarında ve füzelerde kullanılır.
Çelik kadar sağlam olduğu halde, ondan yaklaşık % 45 daha hafiftir.

Tungsten

Simgesi : W
Atom Numarası : 74
Kütle Numarası : 183,84
Yoğunluk : 19,3 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 3422 C
Kaynama Sıcaklığı : 5555 C
Tüm metaller arasında en yüksek erime sıcaklığına sahiptir.
Tugsten ve alaşımları yüksek sıcaklığa dayanıklı olduklarından, elektrik ampullerinde ve televizyon tüplerinde kullanılır.

Uranyum

Simgesi : U
Atom Numarası : 92
Kütle Numarası : 238,03
Yoğunluk :18,95 g/cm3
Erime Sıcaklığı : 1132 C
Kaynama Sıcaklığı : 3927 C
Ağır, radyoaktif bir metaldir.
Dünyanın çekirdeğindeki ısının kaynağını büyük oranda bu element oluşturur.
Nükleer yakıt olarak büyük önem taşır.
Atom bombası yapımında kullanılır.

BİLEŞİKLER

Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir.
Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür.

Bileşiklerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir.
Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir
Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir.
Bileşikler formüllerle gösterilir.
Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.

element.jpg


226 Yorum yapılmış
 1. fatma gül 284 Cevapla
 2. silan Cevapla
 3. silan Cevapla
 4. Mert Cevapla
  • esprili hatun :** Cevapla
 5. ece Cevapla
 6. bjk Cevapla
 7. eda Cevapla
 8. merve Cevapla
 9. merve Cevapla
 10. melis Cevapla
  • Gizem Cevapla
 11. burcu Cevapla
 12. yağmur Cevapla
 13. aleyna Cevapla
 14. zeyenp Cevapla
 15. sadasdasd Cevapla
 16. muazzez Cevapla
 17. sena Cevapla
 18. marazali Cevapla
 19. gamzenur Cevapla
 20. azranur Cevapla
 21. butterfly(kelebek) Cevapla
 22. Asdf . Cevapla
 23. zehra Cevapla
 24. yaren Cevapla
 25. m_e_l_i_s_a Cevapla
 26. TüLay Cevapla
 27. HiLaL nuR Cevapla
 28. sinem bayrak Cevapla
 29. kral Cevapla
 30. yusuf Cevapla
 31. çılgın ikili Cevapla
 32. oğuzhan Cevapla
 33. rabiya Cevapla
 34. by_arsız Cevapla
 35. by_arsız Cevapla
 36. burak Cevapla
 37. onur Cevapla
 38. elif Cevapla
 39. HaYaLPeResT AnGeL Cevapla
 40. :) :) :) Cevapla
 41. maya Cevapla
 42. mmfen Cevapla
 43. ßen... Cevapla
 44. alev Cevapla
 45. flkg Cevapla
 46. asdfghjklşi Cevapla
 47. ecfg Cevapla
 48. halis Cevapla
 49. yuana Cevapla
 50. Ahmet Cevapla
 51. alii Cevapla
 52. cihan Cevapla
 53. sibelll Cevapla
 54. asık kız Cevapla
 55. beren Cevapla
 56. melis Cevapla
 57. hayrettin Cevapla
 58. dilek Cevapla
 59. ahmet Cevapla
 60. hülya Cevapla
 61. münir Cevapla
 62. ZehRa Cevapla
 63. melis Cevapla
 64. büşra Cevapla
 65. mert Cevapla
 66. umut Cevapla
 67. esra Cevapla
 68. umut Cevapla
 69. eda Cevapla
 70. mert Cevapla
 71. sanem Cevapla
 72. yasin Cevapla
 73. büşra Cevapla
 74. büşra Cevapla
 75. büşra Cevapla
 76. beren Cevapla
 77. esmerim Cevapla
 78. seker kıss Cevapla
 79. zeynoo Cevapla
 80. hepsi grubundan eren bakıcı Cevapla
 81. derman Cevapla
 82. şahiinnn Cevapla
 83. mArAz Cevapla
 84. mArAz Cevapla
 85. yaren Cevapla
 86. yaren Cevapla
 87. BETÜL Cevapla
 88. görkem Cevapla
 89. neslihan Cevapla
 90. petek Cevapla
 91. kissdeer Cevapla
 92. melike Cevapla
 93. fen Cevapla
 94. y3kt4 Cevapla
 95. bengü Cevapla
 96. bengü Cevapla
 97. boşwer Cevapla
 98. esrayum Cevapla
 99. esrayum Cevapla
 100. selinnaz!!!!!!!!!!!! Cevapla
 101. qonjaa Cevapla
 102. SeLim Cevapla
 103. masum Cevapla
 104. kemal Cevapla
 105. emir Cevapla
 106. ismim kalsın önemli değil Cevapla
 107. nurşah Cevapla
 108. nimet çakır Cevapla
 109. betül Cevapla
 110. hasan Cevapla
 111. hh Cevapla
 112. GÜL§Én Cevapla
 113. trickolik hayranı demiş ki Cevapla
 114. melike Cevapla
 115. merve Cevapla
 116. ibo Cevapla
 117. Furkan Cevapla
 118. tripkolic hayranı Cevapla
 119. tripkolic hayranı Cevapla
 120. tripkolic hayranı Cevapla
 121. zehra Cevapla
 122. kaka Cevapla
 123. Zeki Cevapla
 124. kadircan Cevapla
 125. kadir Cevapla
 126. öğrenci Cevapla
 127. CEREN Cevapla
 128. CEYLAN Cevapla
 129. CEYLAN Cevapla
 130. hakan Cevapla
 131. calara Cevapla
 132. ben Cevapla
 133. tripkolic Cevapla
 134. bahtiyar Cevapla
 135. ceyda Cevapla
 136. EdiLee Cevapla
 137. seker Cevapla
 138. smyye Cevapla
 139. smyye Cevapla
 140. naz Cevapla
 141. zilan Cevapla
 142. hÜsNaaa Cevapla
 143. osman Cevapla
 144. eda Cevapla
 145. mukadder Cevapla
 146. HAYRUNNİSA Cevapla
 147. HAYRUNNİSA Cevapla
 148. melike Cevapla
 149. selin Cevapla
 150. =EVİN= Cevapla
 151. esra Cevapla
 152. seda Cevapla
 153. songül Cevapla
 154. sel Cevapla
 155. memet Cevapla
 156. bensu Cevapla
 157. seda Cevapla
 158. ercan Cevapla
 159. esra Cevapla
 160. kader Cevapla
 161. gözde Cevapla
 162. derya Cevapla
 163. derya Cevapla
 164. çalışkan kız Cevapla
 165. çalışkan kız Cevapla
 166. melike Cevapla
 167. burcuu... Cevapla
 168. merve Cevapla
 169. çiğdem Cevapla
 170. sara Cevapla
 171. sara Cevapla
 172. gökçe Cevapla
 173. ... Cevapla
 174. ... Cevapla
 175. ... Cevapla
 176. tugce Cevapla
 177. kedi Cevapla
 178. tebessüm Cevapla
 179. fghj Cevapla
 180. fghj Cevapla
 181. fghj Cevapla
 182. ümran Cevapla
 183. hatice Cevapla

Yorum yapmayı unutmayın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.