Menu

Elektrik enerjisi kaynakları

enerji kaynakları

Modern çağın en büyük ve en önemli ihtiyaçlarının başında elektrik enerjisi gelmektedir. Elektrik enerjisini elde etmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Peki, elektrik enerjisi hangi kaynaklardan elde edilmektedir? İşte, elektrik enerjisi kaynakları; 

termik santral

Termik enerji: Elektrik enerjisi elde etmek için termik santrallerde kullanılan yakıtlar, termik ham enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar üç ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bunlar katı, sıvı ve gaz enerji kaynaklarıdır. Linyit ve taş kömürü, odun ve çekirdek enerjileri katı, fuel-oil sıvı, doğalgaz da gaz enerji kaynaklarıdır.

hidroelektrik santrali

Su enerjisi: Ülkemiz akarsu ve su zengini, ancak az kullanılan bir elektrik enerjisi üretim kaynağıdır. Bunun nedeni ise, termik santrallere nazaran çok daha maliyetli olmasıdır. Aslında, diğer tüm kaynaklara bakılacak olursa, bedava bir kaynak olarak düşünebiliriz.

rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi: Rüzgar da aynı su gibi bedava bir kaynak. Doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olabilecek rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, rüzgar kuvveti 4-25 m/s hıza sahip rüzgar kuvvetinden rüzgar türbinleri sayesinde üretilmektedir.

güneş enerjisi

Güneş enerjisi: Güneş panelleri yardımıyla, güneş ışınlarının akülerde toplanması prensibine dayanan bir elektrik üretimi şeklidir. Güneşin en büyük enerji kaynağı olduğunu düşünürsek oldukça önemlidir. Ancak, güneş panellerinin üretim ve bakım maliyetleri nedeniyle şimdilik pahalı bir enerji kaynağı durumundadır.

Geothermal energy, #10

Jeotermal ve diğer enerji kaynakları: Jeotermal, dalga gücü ve gel-git elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklardandır. Bu kaynakların hiçbiri ülkemizde kullanılan enerji kaynakları değildir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.