Menu

Dünyanın küresel yoksulluk istatistikleri

küresel yoksulluk istatistikleri

Dünyadaki zenginler ve fakirler arasındaki uçurum endişe verici bir şekilde giderek her zamankinden daha da büyüdü. Sahra altı Afrika’da yaşayanların yarısından fazlası günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçiniyor. 2005 yılı Dünya Bankasının raporuna göre dünya genelinde 1 milyar 350 milyon kişi günde 1 dolardan daha az bir parayla geçinmeye çalışıyor. Yapılan tahminler, dünya üzerindeki yoksulluğun çözülebilmesi için yeterli zenginliğin olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Biz de küresel yoksullukla ilgili yapılan bazı istatistikleri sizlerle paylaşmak istedik.

açlık

Açlık: Dünyadaki ölümlerin bir numaralı nedeni… Dünya gıda programına göre, açlık insanlığın en büyük katili. Tüyler ürpertici bir şekilde her yıl HIV / AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi hastalıklardan daha fazla öldürücüdür.

yoksulluk

Yoksulluk: Dünyadaki her iki çocuktan biri yoksulluk içinde. Kadınlar ve çocuklar dünyanın her yerinde olan yoksulluktan en fazla etkilenenlerdir. 2011 yılında sahra altı Afrika’da, 19 bin çocuk tedavi edilebilir zatürre, sıtma ve ishal gibi hastalıklardan hayatını yitirmiştir.

gelir adaletsizliği

Gelir adaletsizliği: Dünyadaki 85 zengin insan, 3,5 milyar insanın toplam zenginliğine sahip. Bu rakam neredeyse dünyadaki nüfusun yarısına yaklaşmaktadır.

elektrik

Elektrik kullanımı: Dünya üzerinde yaşayan her 4 kişiden biri elektriksiz yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde elektrik günlük hayatın bütünleşik bir parçasıdır. Neredeyse ışıklandırılmayan cadde ve sokak yok gibidir. Elektrik ışıktan çok daha fazlasını hatta güvenliği de sağlamaktadır. Oysa az gelişmiş yoksul ülkelerde elektrik üretimi oldukça az ve yetersiz. Elektrik gıdaların buzdolabında saklanmasını, tıbbi malzemelerin sterilizasyonunu, temiz suyun sağlanmasını da kapsar. Elektrik, eğitim gibi dünyada temin edilebilir bir şeydir.

çocuk ölümleri

Çocuk ölümleri: Dünyada her yıl 10 milyon çocuk 5 yaşına ulaşamadan ölüyor. Çocuk ölümlerinde dünyada 1-5 yaş aralığı istatistiklere konu edilmektedir. Bunun nedeni, çocuklarda beş yaşına gelene kadar bağışıklık sistemi gelişimi neredeyse yetişkinliğini yaşayabilmek için gerekli gücü elde etmesini sağlamaktadır. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde bodur büyüme, vitamin eksiklikleri, temel gıda ve içme suyu yetersizliği had safhadadır. Bunlar da 5-6 yaş altı çocukların ana katillerindendir.

sıtma

Sıtma ölümleri: Sıtma hastalığından yaşanan tüm ölümlerin %90’i Afrika’da olmaktadır ve ölenlerin de %80’i çocuklardır. Bu hastalığın tedavi edilmesi için gereken ilaçların piyasada olduğunu düşünürseniz, bu istatistik şok edicidir.

içme suyu

Temiz içme suyu: Dünya üzerinde yaşayan her 9 insandan 1’inin temiz suya erişimi maalesef yok. Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon insan temiz içme suyuna ulaşamadığı için sıtma, kolera, trahom gibi hastalıkların pençesinde savaşmaktadır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.