Disleksi-Disgrafi-Diskalküli (özel öğrenme güçlüğü)
Menu

Disleksi-Disgrafi-Diskalküli (özel öğrenme güçlüğü)

öğrenme güçlüğü

Özel öğrenme bozukluğu, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve akıl yürütmede, matematik gibi konularda kendini gösteren bir bozukluktur. Uzmanlar özel öğrenme bozukluğunun merkezi sinir sisteminden kaynaklı olduğuna inanıyor. Özellikle çocukların eğitim hayatına başladığı dönemlerde fark edildiği gibi ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bu hastalığın en önemli püf noktası, zekasal sorunu olmayan hatta zeki olan çocuklarda beklenen başarıyı yakalanmaması olarak kabul edilmesidir.

özel öğrenme güçlüğü nedir

Zeka düzeyi normal hatta normalin üzerinde olan çocuklarda, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve matematiksel konularda diğer çocukların altında kalma ve başarıyı yakalayamama başlıca sorundur. Sıklıkla okul hayatının yeni başladığı durumlarda kendini belli eden bu durum, yapısal bir sorundur. Görsel, işitsel yetersizlik, duygusal karışıklık ve ekonomik, kültürel sorunlarla kaynaklı olmayan bir durumdur.

Özel öğrenme güçlüğü belirtileri ve türleri nelerdir?

Nörolojik bir bozukluk olarak kabul edilen özel öğrenme güçlüğü, çocuklarda dil gelişimin gecikmesi, konuşma bozuklukları, algısal yeteneklerin zayıf olması, motor gelişimin yetersiz olması, bellek ve dikkat sorunlarıyla kendini belli eder. Zekanın diğer çocuklardan yüksek olmasına rağmen bazı derslerde çocuk başarısız olur. Okuma, yazma, matematik, sözlü ifade, dinleme ve yoğunlaşma gibi, alanlarda kendini belli eder.

Disleksi

Bu bir okuma bozukluğudur. Okurken sözcükleri atlama, anlamını bozma, harf ve ses uyumsuzluğu, hızlı okuyamama, harflerin yerini değiştirme, heceleme ve anlayamama gibi bozukluklara verilen isim disleksidir.

Disgrafi

Yazım hataları ile yazma, okunaksız ve kötü el yazısı, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazmak, harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluksuz yazma, sözcüğü birkaç parça halinde yazmaya disgrafi denilir.

Diskalküli

Matematik terimleri, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenememe, sınıf arkadaşlarından geri kalma, problem çözümünde adımları takip edememe diskalküli olarak tanımlanır.

Genel olarak, ödevleri eksik alma, ders çalışmada çabuk sıkılma, organizasyon yeteneği düşüklüğü, yön bulamama, sağ ve solu karıştırma, sıralama yapmada zorluk, ayakkabı bağlayamama, çatal kaşık kullanma zorluğu akademik başarıyı zorlar hale geldiğinde özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır.

Özel öğrenme bozukluğu nedenleri

Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri bilinmemekle birlikte bu bozukluk kalıtsal olarak görülebiliyor. Beyinde oluşan bazı hasarların bu tür bozukluklar yaratacağına inanılıyor. Hamilelikte, doğum sırasında ve doğum sonrası kimi etkenler nedeni ile merkezi sinir sistemi hasar alabilir. Hamileliği kötü geçirme, çok genç yaşta anne olma, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, ilaç kullanma, sigara ve içki, annenin tansiyon ve şeker sorunları çocuklarda özel öğrenme güçlüğü yaratabilir. Çocuklarda bu tarz sorunların olduğunu fark ederseniz hemen bir uzmana başvurmakta fayda vardır. Çocuğa ne kadar erken tanı koyulur ve tedavisine başlanırsa çocuk o kadar eğitim hayatında başarısızlık çekmemiş olur. Hastanelerin çocuk ruh sağlığı bölümlerine başvurmak bu nedenle gereklidir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.