Dalton Atom Teorisi atom terileri atom teorisi
Menu

Dalton Atom Teorisi


Daltonun atom kuramına göre elementler kimyasal bakımdan birbirinin eşdeğer olan atomlar içerirler. değişik elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom teorisine göre kimyasal 1 bileşik 2 ya da daha epey sayıda elementin yalın 1 oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. Kimyasal tepkimelere giren nesneler arasındaki Kütle ilişkilerine istinaden, Dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur. çağdaş atom kuramı Daltonun kuramına dayanır yalnız birtakım kısımları değiştirilmiştir. Atomun parçalandığını, elementlerin birbirinin eşdeğer atomlardan değil, izotoplarının karışımından meydana geldiğini biliyoruz. Daltonun atom teorisi kimyasal reaksiyonların açıklanmasına, maddenin anlaşılmasına, ve atomun esas özelliklerinin ortaya atılmasına hayli büyük faydalar sağlamıştır. Bu sebeple ilk bilimsel atom teorisi bi şekilde kabul edilir.

Dalton Atom kuramı 3 varsayıma dayanır;

1. Elementler Atom adı verilen ufak bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşmazlar ve bölünmezler.

2. 1 elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri eşdeğer, diğer elementlerin atomlarından farklıdır.

3. Kimyasal 1 bileşik 2 veya daha çok elementin yalın 1 oranda birleşmesi birlikte oluşur.

Dalton atom teorisi kimyasal değişme konularının da daha iyi tanımlanmasına imkân sağlar:

1. Kütlenin korunumu: 1 kimyasal reaksiyonda reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, çıkan maddelerin (ürünlerin) kütleleri toplamına eşittir.

2. statik oranlar Yasası: İki element birden çok bileşik meydana oluşturuyorsa, birleşen 2 elementin değişik miktarları arasında ağırlıkça bütün sayılarla ifade edilen yalın 1 oran vardır. Örneğin: H2O da iki g hidrojenle 16 g oksijen birleşirken, OH de bir g hidrojenle 16 g oksijen birleşmiştir. Buradan bütün 2 bileşikte de eşdeğer miktar oksijenle birleşen iki g hidrojen ve bir g hidrojeni birbiri ile oranlarsak iki sayısını elde ederiz.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.