Menu

Biyografi ve otobiyografi nedir

biyografi

Biyografi, kısaca bir kişinin yaşamının başka biri tarafından kaleme alınmasına denmektedir. Otobiyografi ise, bir kişinin kendi öze hayat öyküsünü anlattığı yazım şekline denmektedir.

Otobiyografide kişi kendi yaşam öyküsünü kendi ağzından okuyucuya aktarmaktadır. Diğer bir ifade ile otobiyografi öz yaşam öyküsü olarak da isimlendirilir. Bundan dolayı da otobiyografilerin objektif olmaları beklenemez. Bakış açısına bağlı olarak kimi zaman gerçekler göz ardı edilebilmektedir. Çünkü olayı yaşayan kişinin bizzat kendisi tarafından kaleme alınmaktadır.

Biyografiler tarafsız bir bakış açısıyla başkaları tarafından yazıldıkları için objektif olurlar. Kişinin hayatı, yaşamı, fikirleri, düşünceleri ve eserleri belirli bir sıraya göre kaleme alınırlar. Otobiyografiler ise, kişinin kendisini anlattığı yazılar olup, iyi birer belgesel türü örneğidirler. Çünkü, yazıldıkları döneme ve yazar ile ilgili gerçeklere olabildiğince ışık tutarlar.

biyografi ve otobiyografi

Türk edebiyatında düşünürlerin, yazarların, ünlü kişilerin, sanatçıların, sporcuların, siyasetçilerin ve halka mal olmuş kişilerin hayat öykülerini anlatan pek çok biyografi ve otobiyografi örneği bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde edebiyatımızda ve tarihimizde önemli yere sahip olan birçok Türk bilgini, kendi yaşamını kaleme alarak otobiyografi örnekleri oluşturmuşlardır. Bu otobiyografiler sayesinde de bizler, o döneme ait sosyal hayata, ekonomik ve kültürel hayata dair geniş çaplı fikirler elde edebilmekteyiz.

Biyografi kendi içinde bilimsel biyografi, biyografik roman ve nekroloji olarak üçe ayrılmaktadır. Yazarın, bir başkasının hayat hikayesini araştırma ve gözleme dayalı olarak, bilimsel bir şekilde ele alması ile ortaya çıkardığı biyografi türüne bilimsel biyografi denmektedir.

Bir kişinin yaşam öyküsünün roman kurgusu ile kaleme alınmasına da biyografik roman, yakın geçmişte ölen kişilerin iyi ve güzel yönlerinin anlatıldığı, övücü ve yad edici şekilde yazılan biyografi türüne de nekroloji denmektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.