Biruni biyografi
Menu

Biruni biyografi

973 yılında Kas’da doğmuştur. Gerçek adı, Ebu Reyhan Muhammet’tir. Küçük yaşlarda babasını kaybetmiş, annesi tarafından yoksulluk içinde büyütülmüştür. Harizmşahların himayesinde saray terbiyesi ile eğitim hayatına başlamıştır. Yaşadığı çağa Biruni asrı denilmesine neden olan Biruni, zeka harikası kabul edilmektedir.

Biruni’nin hayatı

Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ile 17 yaşında eserler vermeye başladı. Fakat yaşanan sıkıntılar yüzünden Kas’ı terk etti ve 2 yıl sonra geri döndü. Gazneli Mahmut, Hindistan’ı alınca yanında Biruni’yi de oraya götürdü. Orada Hint dil ve kültürünü bütünüyle inceledi. Üstün deha ve aklı ile Hint bilginlerini de şaşırttı. Son eseri, Kitabü’s Saydele Fi’t Tıb’bı yazdığında yaklaşık 80 yaşına gelmişti. 1051 yılında Gazne’de hayata gözlerini yumdu. Biruni Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca, Çince gibi pek çok lisan biliyordu. Matematik, Astronomi, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık, tarih, Coğrafya, Filoloji, Etnoloji, Dinler ve Mezhepler tarihi gibi 30 kadar bilim dalında çalışmalar yapmış ve eserler yaratmıştır. Tabiat ilimleri ile uğraşmasının sebebi, Allah’ı anlamaktır. İbn-i Sina ile yaptığı ilim yazışmaları, bu gün hala geçerliliğini korumaktadır. Tahkik ve kanuni Mes’udi adlı eserleriyle trigonometri konusunda, bu günkü seviyeye o zaman ulaştığı anlaşılmıştır. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında verdiği bilgiler bu günkü bilgilerimize yakındır. Yerin çapını ölçmüştür. Dünyanın çapının ölçülmesi ile ilgili görüşü, günümüz matematik ölçüleri ile tıpatıp uymaktadır. Avrupa’da buna “Biruni Kuralı” denmektedir. Newton ve Picard yaptıkları hesaplama ile ekvatoru 25.000 mil olarak bulmuşlardır. Biruni, bundan 700 yıl önce Pakistan‘da bu değeri zaten bulmuştur. Biruni, Yunan ve Hint tıbbını incelemiştir. Otların her türlü deva ve şifa olduğunu bilirdi. Eczacılıkta doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerini bulmuştur.

Eserleri hala kaynak olarak okutulmaktadır. 1000 yıl kadar önce yaşayan Biruni, Astronom, Tarihçi, Botanikçi, Eczacı, Jeolog, Şair, Matematikçi, Coğrafyacı ve Hümanisttir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.