Bilderberg hakkında detaylı bilgi
Menu

Bilderberg nedir, ne yaparlar

bilderberg

Bilderberg gizli bir örgüt ya da bir komplo teorisi olmasa da aslında bir komplo gerçeğidir diyebiliriz. Bilderberg, soğuk savaş döneminin en önemli unsurlarından biridir. Egemen hükümetlere kendi oligarşik ve finansal arzularını dayatmak amacıyla kullanılan önemli bir araçtı. Buna bağlı olarak Bilderberg’i açık bir ideolojiyi savunan, bu ideoloji adına da dünya genelinde en güçlü finansal kurumları bir araya getiren kişilerin oluşturduğu topluluk olarak değerlendirebiliriz.

bilderberg grubu

Bu hedef ya da ideoloji de insanlığın en büyük düşmanı olarak görülebilecek bir kombinasyonu meydana çıkarıyor. Yapılan bilderberg toplantılarının hepsinin arkasında olan temel amaç, Kuzey Amerikalı ve Avrupalı elitler arasında, tüm dünya hükümetlerini kontrol etmek ve dünyayı yönetmek için, bir amaç aristokrasisi meydana getirmektir. Başka bir ifadeyle, dünyanın dev kartellerinin global anlamda ağlarının oluşturulması, dünyadaki her devletten kat kat daha büyük bir gücü ortaya çıkarmak ve bunların dışında kalan her bir insanın gerekliliğini belirlemektir.

bilderberg ne yapar

Bilderberg’in hedeflediği nihai amacı kontroldür. Kontrol farklı türlerde ve birçok şekil altında olabilmektedir. Ana unsurlarından biri de milletler arası hakimiyettir. Bu hakimiyetçi düşünce aslında Fransız Devrimiyle başlamıştır. Hakimiyet düşüncesi Napoleon’un faşist diktatörlüğü döneminde ortaya çıkmıştır. Bu zamana kadar Bilderberg bünyesinde hakimiyet düşüncesinin ne kadar çok desteklendiğini, Sovyetler Birliği yıkılıp Rusya’nın oluşması ve nasıl onu da içine aldığını incelediğimizde görebiliriz.

bilderberg nedir

Bilderberg oluşumunun arkasındaki kişi olan Prens Bernhard bir Naziydi ve Hollanda Kraliyet ailesine mebsup biriyle evliydi. 60’lı yıllarda da Edinburg Dükü ve Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip ile birlikte ortaklık yaptılar. Dolayısıyla güçlerini birleştirdiler, ama sebep neydi? Beraber WWF’yi ( Doğal Hayatı Koruma Fonu ) kurdular. Bunun ardından da oligarşik sermayeye büyük fonlar elde etmek için 1001 kulübü denen büyük bir mekanizmayı daha faaliyete geçirdiler.

bilderbergler kimlerdir

Bilderberg ne yapar?

Hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Bilderberg, her yıl düzenli bir şekilde toplantılar yapmaktadırlar. Bu toplantılarda dünyanın etkili ülkelerinden önemli yöneticileri bir araya getiriyorlar. Bu toplantılarda Bilderberg’ler diğer bir deyişle karar vericiler, gelecek 12 ay boyunca gezegenin geleceğini belirliyorlar.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.